Zene u crnom
Srbija – "sinergija" države i crkve PDF Štampaj E-pošta

Šta za mene kao aktivisktinju znači sekularizam?

Pravo i obavezu da:
- zajedno sa drugima aktivistkinjama i aktivistima civilnog društva stvaram kulturu odgovornosti, građanskih sloboda i i ljudskih prava, a neophodan uslov za to je sekularizam- potpuna odvojenost crkve od države;
- da gradim pravedan mir i kulturu kažnjivosti ratnih zločina a SPC blagosiljala ratne zločince i pretvarala ih i pretvara u heroje i svece...

Pravo i obaveza da:
- obelodanjujem da Srbija nije sekularna država i da se borim za sekularnu državu;
- denunciram da je Srbija teokratska država i da u njoj vlada tzv. simfonija (vizantijsko učenje prema kojem se podudaraju državna i crkvena vlast ili bog na nebu, kralj na zemlji i domaćin u kući...
- denunciram da je organizovana religija/verske institucije narušavaju bezbednost ljudi, uzurpiraju nacionalne resurse: u Srbiji se u svakom trenutku gradi 200 crkava, dok 40% škola nema tekuću vodu, 25% nema klozet, dok je nezaposlen više od milion ljudi, itd.

 

Detaljnije...
 
NEĆEMO NAZAD PDF Štampaj E-pošta


Predstavnice/i Koalicije za sekularnu državu će 24. aprila u 13 časova podneti predlog za ocenu ustavnosti Zakona o Crkvi i verskim zajednicama Ustavnom sudu Srbije. Predaju predloga za ocenu ustavnosti pratiće i performans “Nećemo nazad” ispred zgrade Ustavnog suda, Nemanjina 26 takođe u organizaciji Koalicije za sekularnu državu.

 

Koalicija za sekularnu državu traži ocenu ustavnosti Zakona o crkvi i verski zajednicama


Koalicija za sekularnu državu će 24. 04. 2008. godine sa početkom u 13 h, ispred Ustavnog suda (Nemanjina 26) održati performans „Nećemo nazad“, i predati predlog Ustavnom sudu za ispitivanje ustavnosti Zakona o crkvi i verskim zajednicama.

Upozoravamo da odredbe ovog Zakona na više mesta krše odredbe Ustava Republike Srbije o odvojenosti crkve i države, jer država po Zakonu priznaje „pravosnažne odluke i presude koje izdaju nadležni organi crkava i verskih zajednica“. Ukoliko bi država izvršavala „pravosnažne crkvene odluke“ mogla bi se naći u situaciji da krši osnovna ljudska prava kao što je pravo na pošteno suđenje.

Zakon o crkvi i verskim zajednicama takođe krši i odredbu Ustava koja govori o jednakosti pred zakonom, bez diskriminacije. Naime, aktuelni zakon, protivno Ustavu, štiti sveštena lica za bilo koju radnju – verbalnu ili fizičku, koju sveštenik preduzme za vreme bogosluženja. Imunitet koji Zakon nudi sveštenicima, širi je čak i od imuniteta koji poseduju narodni poslanici.

Smatramo da je naša građanska obaveza da upozorimo i javnost i Ustavni sud na kršenje Ustava, i da očuvamo sekularni karakter držve, kao nužni uslov za razvoj demokratije.

„Kolicija za sekularnu državu“:
Centar za mir i demokratiju
Centar za unapređenje pravnih studija
Helsinški odbor za ljudska prava
Inicijativa mladih za ljudska prava
Beogradski centar za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava
Queeria centar
List Republika
Socijaldemokratska unija
Urban In
Žene u crnom
Škart

Beograd, 24.04.2008.

 
MANIFEST O SEKULARIZMU PDF Štampaj E-pošta
 
STOP KLERIKARIZACIJI PDF Štampaj E-pošta

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE - STAJANJE ISPRED VLADE SRBIJE

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE


FUNDAMENTALIZAM NA DELU – SLUČAJ SRBIJA


OPASNOSTI OD KREACIONIZMA U OBRAZOVANJU


ŽENE I RELIGIJA U EVROPI

 

© 2006-2012. Zene u crnom. Sva prava zadrzana.
Designed by e-Srbija