Zene u crnom
Konferencija "Žene, mir, bezbednost" PDF Štampaj E-pošta


ŽENE, BEZBEDNOST, REPRODUKTIVNA PRAVA I TRANZICIONA PRAVDA
Rezultati istraživanja


AKTIVNOSTI ŽENA U CRNOM VEZANE ZA BEZBEDNOST
više o tome...


KONFERENCIJA ŽENE, MIR, BEZBEDNOST CZKD 30.10.2008.

PISMO PODRŠKE ZA AKTIVISTKINJE U SRBIJI

"MIROVNA KOALICIJA" MREŽE ŽENA KOSOVA I MREŽE ŽENA U CRNOM SRBIJE

ŽENSKA MIROVNA KOALICIJA - STRUGA

TRANSITIONAL JUSTICE- FEMINIST APPROACH

OD ORGANIZOVANOG ZLOČINA DO ORGANIZOVANE LAŽI
O SUĐENJU SUVA REKA (Suharekë)
Nga krimi i organizuar deri të gënjeshtra e organizuar
Për gjykimin "Lënda: Suhareka"

PISMO AKTIVISTKINJAMA S KOSOVA NAKON DRUGOG SUSRETA U MAKEDONIJI, JESENI 2007
OGROMNA VOLJA DA RADIMO ZAJEDNO

 

Image

Image


Ženska mirovna koalicija koju čine Mreža žena Kosova i Mreža Žena u crnom Srbije, održala je trodnevnu konferenciju "Žene,mir,bezbednost" u Strugi (Makedonija) sa ciljem da učini vidljivim napore aktivistkija mirovnog pokreta u stvaranju stabilnog i pravednog mira u regionu. Na konferenciji koja se održavala paralelno sa pregovorima Beograda i Prištine o statusu Kosova u Beču, 60 mirovnih aktivistkinja Kosova i Srbije je zaključilo da je mir u regionu nemoguće postići bez aktivnog učešća žena. Isto tako, Ženska mirovna koalicija podržava nezavisnost i nedeljivost Kosova kao funkcionalne pravne, gradjanske države i zahteva:

  • da se mir i bezbednost zasnivaju na potrebama svih građana i građanki
  • da institucionalni sistem primeni koncept humane bezbednosti, a posebno bezbednosti sa rodnog stanovišta, uz striktno poštovanje Rezolucije SB UN 1325
  • da žene budu uključene u sve procese odlučivanja i to na svim nivoima

Ženska mirovna koalicija, za razliku od oficijelne politike, nastavlja sa izgradnjom poverenja, ženske solidranosti i uzajamne podrške. Zajedničkim aktivnostima doprinosićemo postizanju trajnog i pravednog mira u regionu.

Ženska mirovna koalicija
Struga, 02.09.2006.


Mreža žena Kosova
(Priština, Djakovica, Prizren, Srbica, Orahovac, Lipljan, Podujevo, Prilužje, Vučitrn, Peć)
www.womensnetwork.org


Mreza Žena u crnom Srbije
(Velika Plana, Leskovac, Vranje, Pirot, Vlasotince, Zaječar, Kraljevo, Kruševac, Vrbas, Beograd, Novi Pazar)
www.zeneucrnom.org
PRINCIPI ZENSKE MIROVNE KOALICIJE


Image Image


Posle početnih razgovora, Mreža Žena u crnom Srbije i Ženska mreža Kosova, pokrenule su Žensku mirovnu koaliciju u maju 2006, kao nezavisnu inicijativu građanki zasnovanu na ženskoj solidarnosti koja prelazi nacionalne, etničke i verske granice i podele.

Ženska mirovna koalicija se zalaže za pravedan i održiv mir, za uključenje žena kao ravnopravnih partnerki u proces izgradnje mira, naglašavajući da žene nisu samo žrtve rata, već aktivne učesnice u mirovnom pokretu.

Ženska mirovna koalicija se snažno zalaže za sprovođenje Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 “Žene, mir i bezbednost” i za poboljšanje političkog, ekonomskog i društvenog položaja žena, i suprotstavlja se onim tendencijama i retrogradnim procesima u različitim državama koji su štetni za postizanje ciljeva Rezolucije.

Ženska mirovna koalicija sarađuje i udružuje se sa svim saveznicima/cama važnim za postizanje ovog cilja, ali zadržava svoju autonomiju. Da bi ovo postigla, ona ulazi u saveze sa onima koji/e prihvataju njene principe.
Textove prezentovane na konferenciji mozete pogledati ovde:


BEZBEDNOST, AKTIVNOSTI ŽENA U CRNOM I UN SB R 1325 / SIGURIA, AKTIVITETET E GRAVE NË TË ZEZA DHE R 1325 E KS TË KB

NE U NAŠE IME! / JO NË EMRIN TONË!

PROBUDITE SE IZ NOĆNE MORE / ZGJIMI NGA ANKTHI I SË KALUARES ME LOTËT E SREBRENICËS

ŽENSKA MIROVNA PLATFORMA ZA PREGOVORE O STATUSU KOSOVA! / PLATFORMA PAQËSORE E GRAVE PËR BISEDAT PËR STATUSIN E KOSOVËS


 

© 2006-2012. Zene u crnom. Sva prava zadrzana.
Designed by e-Srbija