Zene u crnom
Prigovor savesti i antimilitarizam PDF Štampaj E-pošta


PRIGOVARAČICAPRIGOVOR SAVESTI NA VOJNE TROSKOVE


Od 1991. do 1996.

Već od oktobra 1991. javno smo izrazile solidarnost sa pobunjenicima protiv rata, svim muškarcima koji odbijaju da idu na front, zahtevajući amnestiju za dezertere, kao i prekid nasilne mobilizacije za rat.

Počevši od kraja 1991. godine pri Ženama u crnom deluje muška grupa za podršku i zajedno organizujemo konkretne oblike rada i pomoći:

- pružanje moralne, emotivne i političke podrške dezerterima i prigovaračima,

- kontrainformacija/alternativne informacije posredstvom pisanja izveštaja o stanju ljudskih prava dezertera i prigovarača savesti, o nasilnoj mobilizaciji izbeglica, kako za međunarodne antimilitarističke mreže i mreže za ljudska prava, tako i za relevantne međunarodne institucije (Evropski biro za prigovor savesti pri Savetu Evrope, Amnesty International,itd.)

- kontakti sa ugroženima i njihovim zastupnicima (azilanti, dezerteri, povratnici, advokatske kancelarije, biroi za ljudska prava),

- saradnja sa drugim grupama u zemlji, posebno na prostoru bivše Jugoslavije koje se bave istim ili sličnim pitanjima,

- antimilitaristička edukacija.Od 1996. do 1999.

Od 1996. objavljuje se časopis za antimilitarizam i prigovor savesti PRIGOVOR (do sada je objavljeno devet brojeva).

Iste godine počinje redovno obeležavanje 15. maja- Međunarodnog dana prigovora savesti i promovisanje ideja na koncertima, javnim prostorima, muzičkim festivalima.

Aktivisti/kinje učestvuju na seminarima o prigovoru savesti, kako u Evropi tako i u vanevropskim zemljama, uspostavljaju se veoma trajni i solidni odnosi uzajamne podrške, saradnje i zajedničkog rada sa antimilitarističkim mrežama u celoj Evropi, a posebno u Nemačkoj i Španiji.

U cilju što boljeg funkcionisanja neformalne mreže, do kraja 1996.održana su i tri skupa, uglavnom sa oko tridesetak mladih aktivista/kinja iz oko desetak gradova Srbije.

Tokom intervencije NATO-a nastavljen je rad mreže solidarne podrške i konkretne pomoći mladićima koji su odbijali mobilizaciju, i u tu svrhu par naših aktivista osnovalo je Safe house u Budimpešti.


1999. - 2003.

Od kraja 1999. počinje organizovaniji rad Mreže za prigovor savesti i u tom smislu održano je više skupova: maja 2000- u Studenici kod Kraljeva, avgusta 2000. na Vučju, Crna Gora, i maja 2001. na Srebrnom jezeru, Istočna Srbija. Pored toga Mreža je pokrenula i veći broj kampanja: za priznavanje prava na prigovor savesti, maja 2000, u više od dvadeset gradova Srbije i Crne Gore, kao idecembra 2000. i januara 2001. u preko trideset gradova u Srbiji.

Od decembra 2000. do maja 2001. trajalo je prikupljanje potpisa za skraćenje vojnog roka i priznavanje prava na prigovor savesti; akcija je realizovana, zajedno sa drugima, u desetinama gradova u celoj Srbiji i imala je veoma značajan uticaj i na demilitarizaciju svesti, suočavanje s prošlošću, a pre svega na senzibilizovanje javnosti za pitanje prigovora savesti.

Edukativni rad na demilitarizaciji svesti i dekonstrukciji patrijarhata nastavljen je i tokom 2003. serijom radionica u raznim delovima Srbije. Ove radionice uglavnom su namenjene mladima. Nastavljena je i saradnja sa drugim organizacijama koje se bave ovim pitanjem na zakonodavnom planu.

U ovom periodu održana su i dva feminističko-antimilirtaristička skupa:

"Globalizujmo femininizam i antimilitarizam", 29. - 31. marta 2002. u Beogradu uz učešće aktivistkinja Međunarodne mreže Žena uz crnom iz Italije i, kao i aktivistkinja ženske mirovne mreže/Mreže Žena u crnom iz Srbije i Crne Gore. 

"Žene stvaraju mir: više za zdravlje i znanje, manje za naoružanje!" 25. maja 2002. u Beogradu.

 

© 2006-2012. Zene u crnom. Sva prava zadrzana.
Designed by e-Srbija