21. mart - Međunarodni dan borbe protiv rasizma

Fotografije su vlasništvo Žena u crnom i bez odobrenja se ne mogu kopirati i koristiti u druge svrhe.
Kliknite na fotografiju iz ove serije.