Međunarodni dan ponosa LBGT osoba obeležen akcijom "ZONA SLOBODNA OD MRŽNJE"

Fotografije su vlasništvo Žena u crnom i bez odobrenja se ne mogu kopirati i koristiti u druge svrhe.
Kliknite na fotografije iz ove serije.