Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici!

Saopštenje povodom 25. godišnjice genocid

U okviru obeležavanja 25 godišnjice genocida u Srebrenici, Žene u crnom, uz podršku umetničkih kolektiva Škart i Dah teatar iz Beograda, aktivistkinja i aktivista civilnog društva, organizuju sledeće aktivnosti:

Genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svetskog rata u Evropi. Režim S. Miloševića saučesnik je genocida pružanjem ogromne političke, vojne i logističko-finansijske pomoći Vojsci Republike Srpske. Ovom prilikom podsećamo da je:

Žene u crnom i srodne organizacije i dalje će zahtevati:

11. jul – Solidarnost i odgovornost – odlazak na komemoraciju/dženazu u Potočare/Srebrenica, gde ćemo, zajedno sa porodicama žrtava srebreničkog genocida, prisustvovati ukopu posmrtnih ostataka žrtava.

Žene u crnom uz podršku Autonomnog ženskog centra, Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Mreže Žene u crnom, Dah teatra, Škarta.

Beograd, 10. jul 2020.