Izveštaj sa suđenja za zločine u Lovasu


Suđenje je trajalo (17.IV-23.IV) ukupno 5 radnih dana. Predmet: ratni zločini protiv civilnog stanovništva. Optužnica: kršenje pravila međunarodnog prava sadržana u IV Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih lica za vreme rata od 12.VIII 1949.g. Optužnicu podigao: zamenik glavnog tužioca za ratne zločine. Optužnica je podignuta protiv 14 lica za ubistvo 68 civila.

Svoju odbranu i svedočenje su izneli četvorica optuženih.
1. Milan Devčić (1962., Lovas), policajac, sred. šk. unutr. posl., odlikovan, neosuđivan, živi u Srbiji; uhapšen 29.5.2007.g.
2. Petronije Stevanović (1952., s. Brđani, opšt. Srebrenica, BiH), osn. škola, pet puta osuđivan i sve kazne izdržao, živi u Srbiji; uhapšen 28.5.2007.g.
3. Aleksandrar Nikolaidis (1959., Pančevo) pkv bravar, osn. šk. i II r. usmerenog, osam puta osuđivan i sve kazne izdržao, vodi se još jedan postupak protiv dela prevare; živi u Srbiji, uhapšen 28.5.2007.g.
4. Ljuban Devetak (1947., Lovas), ekon.tehn., sred.ek.škola, neosuđivan, u Bileći zavr.šk. rezer. oficira i završio školu za kontraobaveštajce, živi u Srbiji; uhapšen 28.5.2007.g.