Beleška sa suđenja za zločine u Lovasu – januar 2012.

Optužnicom se: Ljuban Devetak, Milan Devčić, Milan Radojčić, Željko Krnjajić, Miodrag Dimitrijević, Darko Perić, Radovan Vlajković, Radisav Josipović, Jovan Dimitrijević,Saša Stojanović, Dragan Bačić, Zoran Kosjer, Petronije Stevanović i Aleksandar Nikolaidis terete da su kao pripadnici JNA, TO (teritorijalne odbrane), lokalne civilno-vojen vlasti i dobrovoljačke jedinice „Dušan Silni“ učestvovali u ubistvima, mučenjima, zatvaranjima i prisilnom radu hrvatskog civilnog stanovništva u hrvatskom selu Lovas, oktobra meseca 1991.

Suđenje je počelo aprila 2008- godine i aktivistkinje Mreže Žena u crnom prate suđenje.

U nastavku dokaznog postupka, optuženi su se izjašnjavali po izmenjenoj optužnici, koja je stupila na snagu 28.12.2011.

Nastavak poricanja

Svi optuženi su ponovili ono što su već rekli, kada su prvi put iznosili svoje odbrane.

Optuženi Ljuban Devetak: „Mene tužilac u optužnici prikazuje da sam bio bog i batina što ne stoji.“

Optuženi Milan Devčić: „Ovo što je u novoj optužnici to nema veze sa istinom.“

Optuženi Milan Radojčić: „Ja ni de facto ni de jure nisam učestvovao u svemu tome.“

Optuženi Željko Krnjajić: „Da nije bilo otpora, niko ne bi ni poginuo u selu.“

Optuženi Miodrag Dimitrijević: „Ja nisam bio uključen u ratne zločine koji su se tamo dešavali.“

Optuženi Zoran Kosjer je rekao: „Optužnica je teška podvala tužioca. Ovde se sprovodi političko suđenje zato što smo mi bili pripadnici jedne političke partije.“

Svi ostali optuženi su ponovili da su „razumeli optužnicu i da se ne osećaju krivima.“

Suđenje se nastavlja u februaru.

Miloš za Žene u crnom