SREBRENICA - 8372...

U okviru obeležavanja 23 godišnjice genocida u Srebrenici, Žene u crnom, uz podršku umetničkih kolektiva Škart i Dah teatar iz Beograda, aktivistkinja i aktivista civilnog društva, organizuju 10. jula 2018. od 19:30 do 20:30, na Trgu Republike u Beogradu scensku akciju "Srebrenica 8372".

Genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svetskog rata u Evropi. Režim S. Miloševića saučesnik je genocida pružanjem ogromne političke, vojne, logističko-finansijske pomoći Vojsci Republike Srpske. Ovom prilikom podsećamo da je:

- Država Srbija prva i do sada jedina država na svetu koja je presudom Međunarodnog suda pravde (2007.) proglašena odgovornom za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.

- U Haškom tribunalu je, van razumne sumnje, dokazana individualna krivična odgovornost velikog broja pripadnika srpskih oružanih formacija i političkih institucija koje su delovale u duhu ostvarenja teritorijalnog projekta Velike Srbije, a genocid u Srebrenici je deo tog projekta.

- Pred sudovima u Srbiji nije doneta nijedna presuda u kojoj je zločin u Srebrenici kvalifikovan kao genocid. Pred Većem za ratne zločine Specijalnog suda u Beogradu na delu je opstrukcija postupka za zločin u Kravici (gde je 14. jula 1995. ubijeno 1313 civila), čime se vređa dostojanstvo žrtava. Umesto zadovoljavanja pravde za žrtve, na delu je rehabilitacija i glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca.

- U Srbiji je je na delu kontinuitet negiranja genocida i na nivou države i društva -tome nesumnjivo doprinosi i uporno odbijanje aktuelnog predsednika Republike A. Vučića da zločin u Srebrenici imenuje genocidom, u čemu ga slede ne samo političari i političarke vladajuće koalicije, nego i značajan deo opozicionih političara i političarki..

Žene u crnom i srodne organizacije i dalje će zahtevati da država Srbija poštuje odluke međunarodnih sudova, sudski utvrđene činjenice, da se prizna genocid, da se 11. jul proglasi Danom sećanja na genocid u Srebrenici, da se negiranje genocida kvalifikuje kao krivično delo.

10. jula 2018. od 19:30 do 20:30, održaće se na Trgu Republike u Beogradu scenska akcija "Srebrenica 8372" koja se sastoji od:

- Instaliranja simboličkog/živog memorijala, što je nastavak izgradnje spomenika žrtvama srebreničkog genocida. To je čin nenasilne pobune protiv poricanja genocida u Srebrenici, kako na nivou države tako i društva, budući da su odbijeni naši višegodišnji uporni zahtevi da se odobri izgradnja trajnog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u Beogradu. Ovim činom nastavljamo naše zalaganje za to da Srebrenica postane deo kolektivne memorije, čime bi se učinio značajan korak ka tome da Beograd i Srbija steknu status postgenocidnog grada i države.
- Iznošenja na javnu scenu broja ubijenih - 8372 - u genocidu pokazuje razmere zločina i predstavlja uvažavanje sudski utvrđenih činjenica koje se u većinskoj javnosti Srbije uporno iskrivljuju/falsifikuju/umanjuju. To je istovremeno i poziv da se konačno prihvati činjenična istina, a pre svega da se poštuje dostojanstvo žrtava genocida.

11. jul - Solidarnost i odgovornost - odlazak na komemoraciju/dženazu u Potočare/Srebrenica, gde ćemo, zajedno sa porodicama žrtava srebreničkog genocida, prisustvovati ukopu posmrtnih ostataka žrtava.

Beograd, 9. jul 2018.