Pamtimo žene silovane u ratu u Bosni i Hercegovini!

Povodom 19. juna - Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima, Žene u crnom će održati protest u crnini i ćutanju u Foči (Bosna i Hercegovini), 19. juna 2018. godine.

Foča u ratu

Dana 7. aprila 1992. počelo je političko i vojno preuzimanje opštine Foča, prvim vojnim akcijama u gradu tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zauzimanje Foče završeno je 16. ili 17. aprila 1992. Okolna sela su bila pod opsadom do sredine jula 1992.
Pre samog napada, bošnjački civili su izbačeni sa posla, plate su im uskraćene, a potom im je uskraćena mogućnost slobodnog kretanja.
Svi tragovi postojanja i kulturno nasleđe Bošnjaka su izbrisani iz područja zahvaćenih napadom srpskih snaga. Skoro ni jedan Bošnjak nije ostao u Foči. Sve džamije su srušene.
U januaru 1994. godine, srpske vlasti su "okrunile" etničko čišćenje Foče preimenujući Foču u "Srbinje" (grad Srba).

Zločini u Foči

U zločinima u Foči je prema podacima prikupljenim do 2006. godine sa strane Istraživačko dokumentacionog centra iz Sarajeva nestalo 2,704 građana nesrpske nacionalnosti, mahom Bošnjaka. Od tog broja je za 1899 ljudi potvrđeno da su ubijeni, a 853 se još uvek vode kao nestali.

Logori u Foči

Kazneno-popravni dom u Foči, jedan od najvećih zatvora u SFRJ, bio je glavni pritvorski objekat za muškarce.
Sportska dvorana "Partizan" služila je kao centar za pritvor žena, dece i staraca od 13. jula 1992. ili ranije, pa najmanje do 13. avgusta 1992. U to vreme je u "Partizanu" bilo najmanje 72 zatočenica.
Karamanova kuća je bio logor za silovanje žena, koji je u avgustu 1992. godine, formirao Miljevinski bataljon, Brigade za taktičke operacije iz Foče VRS-a. Vojnici su spomenutu zgradu nazvali "javnom kućom". U logoru su bile zatvorene žene i devojčice od kojih su neke imale 12 godina.
Buk Bijela, gimnazija u Foči i osnovna škola u Kalinoviku su objekti koji su korišćeni za zatočenje i silovanje žena od sredine maja 1992. godine.

Fočanska trojka

Presudom Fočanskoj trojci (Kunarac, Kovač, Vuković), Haški tribunal je 2001. godine, prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalifikovao kao zločin protiv čovečnosti.

Foča pred sudom

Optuženi sa strane Haškog suda:
Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač, Zoran Vuković, Dragan Zelenović, Gojko Janković, Janko Janjić, Radovan Stanković, Dragan Gagović, Milorad Krnojelac, Mitar Rašević, Savo Todović

Osuđeni sa strane Haškog suda:
Dragoljub Kunarac (28 godina zatvora), Radomir Kovač (20 godina), Zoran Vuković (12 godina), Milorad Krnojelac (12 godina), Dragan Zelenović (priznao krivicu, 15 godina)

Optuženi sa strane suda BiH:
Radovan Stanković, Neđo Samardžić, Gojko Janković, Radmilo Vuković

Osuđeni sa strane suda BiH:
Radovan Stanković (20 godina), Neđo Samardžić (24 godine), Gojko Janković (34 godine) Foča je tokom rata u Bosni i Hercegovini (1992-1996) postala sinonim za masovna, sistematska silovanja žena i devojčica, kao i za vojno seksualno ropstvo i prodaju i kupovinu žena.

Pamtimo žene silovane u ratu u Bosni i Hercegovini!