Saopštenje 1992.

Uskoro će se navršiti godinu dana otkada mi, ŽENE U CRNOM, svake srede, izražavamo javni protest protiv rata i svih oblika nasilja.

Odavno smo kazale da nema "pravednih" ratova, da su svi ratovi nepravedni, da u ovom ratu nema pobednika ni pobeđenih, da su svi poraženi, a posebno najugroženiji medu civilnim stanovništvom - žene i deca. Ratovi koji se vode na teritoriji bivše Jugoslavije odgovaraju jedino elitama na vlasti, siledžijama, ubicama, ratnim profiterima, paravojnim formacijama.

Srpski režim je izazvao uvođenje sankcija i isključivanje Jugoslavije iz OUN. Njemu sankcije i odgovaraju, jer ne ugrožavaju njegove ekonomske interese, nego, naprotiv, podstiču njegove manijačke i svercerske poslove. Čak i po cenu uništenja celokupnog naroda, srpski režim uporno brani status quo, pribegava svim oblicima farsi, manipulacija da bi se održao na vlasti. Taj režim uporno prebacuje krivicu na druge, misleći da ce nekažnjeno proći za svoju ratnu politiku i zločine koje je počinio ili dao nalog da se počine. Zato podržavamo inicijative međunarodnih organizacija za ljudska prava da se, još u toku rata, formira međunarodni sud koji bi sudio nalogodavcima i počiniocima ratnog zločina na teritoriji bivše Jugoslavije. Smatramo da pojedinačno ispitivanje zločina pomaže da se skine kolektivna krivica. Međutim da bi se oslobodili kolektivne krivice, građani i građanke Srbije treba da prektnu sa ćutanjem. Ćutanjem čine opravdanim poistovećivanje režima i naroda u međunarodnoj javnosti. Režimu odgovara fatalistička pasivnost većine stanovništva, štaviše, uverava da "nam je tako suđeno, jer nas svi mrze".

Od svih nas zavisi da li ćemo sprečiti kolektivnu smrt u koju nas ovaj režim vodi.

ŽENE U CRNOM su deo međunarodne mreže ženskih mirovnih organizacija, koja održava i jača solidarnost, prijateljstvo, razmenu, razumevanje sa ženama iz zemalja sveta bez obztra na sve granice - državne, nacionalne, itd.

Dramatičan trenutak u kome živimo zahteva korenite i hitne promene. Uverene smo da se one mogu izvesti isključivo nenasilnim putem. Jedino tako građanke i građani Srbije postaju odgovorni subjekti vlastitog života i društva.

Beograd, septembar 1992.


Štampa   El. pošta