Protiv kršenja ljudskih prava na Kosovu

Povodom najnovijeg talasa državno-policijske represije na Kosovu želimo da javnosti postavimo nekoliko pitanja:
da li znate da srpski režim sve intenzivnije krši ljudska prava albanskog sta­novništva na Kosovu?

da li znate da je od novembra prošle godine, kada je Srbiju zahvatio talas građanskog protesta, izazvan pokušajem izborne prevare Slobodana Miloševića, na Kosovu lišeno slobode nekoliko stotina lokalnih Albanki i Albanaca, da su mnogi od njih izloženi najtežim oblicima policijske torture (usled čega je zabeleženo i nekoliko smrtnih slučajeva), te da su na osnovu iznuđenih priznanja protiv više desetina lica podignute optužnice zbog navodnog terorizma?

da li znate da se na Kosovu i dalje nastavlja praksa etničke segregacije i diskriminacije u raznim oblastima društvenog života, posebno u školstvu, te da se nastavljaju diskriminatorska primena pravnih normi, nezakoniti pretresi stanova, hapšenja i zlostavljanja. ograničavanje prava na političko delovanje i mirno okupljanje, pa čak i sprečavanje sportskih takmičenja?

Ohrabruje činjenica da su žrtve tog bezakonja i nasilja, kosovski Albanci i Albanke, uprkos svim provokacijama režima, ostali dosledni svojim metodama nenasilne borbe za svoja ljudska, građanska i etnička prava. Takođe smatramo da se na Kosovu ne radi o međuetničkom sukobu, nego o pokušaju srpskog režima da tamo izazove rat, kako bi još jednom homogenizovao srpski narod na liniji odbrane "ugroženih nacionalnih interesa". Srpski režim koristi vojsku i policiju radi "zaštite srpskog življa". Takva "zaštita" nije sloboda. To je vid represije koja provocira druge oblike represije i sukoba. Ubeđene smo da ce građanke i građani Srbije u sve većoj meri početi da uvidaju namere režima i da će - na tragu sopstvenog nenasilnog otpora režimu Slobodana Miloševića - shvatiti da je borba za ljudska prava nedeljiva i da interesi stanovništva Srbije nisu suprotstavljeni interesima stanovništva Kosova. Dižući svoj glas za zaštitu srpskog režima na Kosovu, građanke i građani Srbije ubrzaće proces izrastanja drugačije Srbije - civilne i demokratske Srbije.

Mi, Žene u crnom, organizovacemo protest protiv kršenja ljudskih prava na Kosovu u sredu, 2. aprila od 15. 30 do 16. 30 casova na Trgu Republike u Beogradu.

Žene u crnom
Beograd,
01.04.1997


Štampa   El. pošta