Proglas 1991.

Mi smo grupa Žena koje u crnini i ćutanju izražavaju protivljenje ratu. Ovakav protest započele su izraelske pacifistkinje, januara 1988. godine, suprotstavljajući se okupaciji Palestine. Pridružile su im se američike i palestinske pacifistkinje. Ove žene su time dokazale da ženska solidarnost ne poznaje granice nacionalnog, verskog, državnog čak i kad ih i namerno sukobljava i deli.
Istim oblikom protesta italijanske pacifistkinje su, februara ove godine, iskazale otpor ratu u zalivu. Pridružile su im se nemačke i engleske pacifistkinje. Već nedeljama ŽENE U CRNOM u Italiji protestvuju protiv rata u Jugoslaviji.

ŽENE U CRNOM u Beogradu svake srede okupljaju se na javnom mestu i u crnini i ćutanju izražavaju protest protiv rata,

ZASTO CRNINA I CUTANJE?

CRNINU nose žene zbog smrti bliskih osoba. Mi CRNINU nosimo zbog znanih i neznanih žrtava ovog rata.
CRNINU nosimo u znak protesta protiv neodgovornih nacionalističkih vođa koje smatramo odgovornim za žrtve ovog rata, jer su im jedini argumenti brutalna vojna sila i nasilje.
ĆUTANJE smo odabrale odbijajući da izgovaramo suvišne reči koje omogućavaju i sprečavaju razmišljanje o sebi i drugima.
ĆUTANJE obeležava živote većine građana i građanki. Mass mediji su nas ućutkivali, ali za nas su crnina i ćutanje izraz neslaganja sa ovim ratom, ali i sa ratom uopšte.
Oružjem se ne spredava rat, niti se ubijanjem ljudi postage mir. Najdublje smo uverene da je poštovanje ljudskog života preduslov svake političke aktivnosti.
ŽENE U CRNOM žele da podstaknu građenje drugačijih vrednosti od vladajućih patrijarhalnih - nenasilje umesto nasilja, solidarnost umesto tlačenja, život umesto uništenja, smrti i nekrofilije.

POZIVAMO SVE ŽENE DA NAM SE PRIDRUŽE

svake srede u 15.30 ispred SKC

U OVOM ČINU POBUNE PROTIV RATA, VLASTODRŽACA, PATRIJARHATA

RAT NISMO TRAŽILE – ODBIJAMO GA.

AKTIVNOM ŽENSKOM SOLIDARNOŠĆU I NENASILJEM PROTIVIMO SE RATU ODMAH!

BEOGRAD, 9. oktobar 1991.


Štampa   El. pošta