Konferencija "Žene, mir, bezbednost"


Struga, Makedonija, 1 i 2. 09. 2006
Ženska mirovna koalicija koju čine Mreža žena Kosova i Mreža Žena u crnom Srbije, održala je trodnevnu konferenciju "Žene, mir, bezbednost" u Strugi sa ciljem da učini vidljivim napore aktivistkinja mirovnog pokreta u stvaranju stabilnog i pravednog mira u regionu. Na konferenciji koja se održavala paralelno sa pregovorima Beograda i Prištine o statusu Kosova u Beču, 60 mirovnih aktivistkinja Kosova i Srbije je zaključilo da je mir u regionu nemoguće postići bez aktivnog učešća žena. Isto tako, Ženska mirovna koalicija podržava nezavisnost i nedeljivost Kosova kao funkcionalne pravne, gradjanske države i zahteva:

1. da se mir i bezbednost zasnivaju na potrebama svih građanki i građana
2. da institucionalni sistem primeni koncept humane bezbednosti, a posebno bezbednosti sa rodnog stanovišta, uz striktno poštovanje Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325
3. da žene budu uključene u sve procese odlučivanja i to na svim nivoima

Ženska mirovna koalicija, za razliku od oficijelne politike, nastavlja sa izgradnjom poverenja, ženske solidarnosti i uzajamne podrške. Zajedničkim aktivnostima doprinosićemo postizanju trajnog i pravednog mira u regionu.

Ženska mirovna koalicija- Kolaicioni paqësor i grave
Struga, 02.09.2006.

Mreža žena Kosova - Djakovica, Lipljan, Prizren, Srbica, Orahovac, Podujevo, Prilužje, Vučitrn, Peć, Priština.

Mreža Žena u crnom Srbije - Velika Plana, Leskovac, Vranje, Pirot, Vlasotince, Zaječar, Kraljevo, Kruševac, Vrbas, Novi Pazar. Beograd.


Štampa   El. pošta