Arhiva vesti

Preteći znaci fundamentalizama: Feministički odgovori

Seminar – 29, 30. juni i 1. juli 2007.
Brestovačka banja, Hotel Dom odmora

Poslednjih decenija zabeležen je rast fudamentalističkih tendencija i pokreta u celom svetu. Pomenute ideje i snage prisutne su u svim monoteističkim religijama: hrišćanskoj, islamskoj, jevrejskoj, hinduističkoj.
Fundamentalistički pokreti su politički pokreti ekstremne desnice koji zloupotrebljavaju religiju, naciju, tradiciju, kulturno nasleđe u cilju osvajanja političke moći – usmereni su protiv demokratije, građanskih sloboda, ljudskih prava, a posebno protiv ženskih ljudskih prava.
U Srbiji je na delu proces klerikalizacije od početka devedesetih godina XX, ubrzano se odvija poslednjih godina da bi kulminirao usvajanjem Zakona o crkvama i verskim zajednicama, aprila 2006. godine.
Ovim projektom nastavljamo praksu upoznavanja javnosti a posebno žena sa pojmom, sadržajem, načinima i poljima delovanja fundamentalističkih pokreta, senzibilizovanja za krajnje negativne učinke fundamentalističkih tendencija, pokretanja zajedničkih zakonodavnih i drugih inicijativa protiv rastuće klerikalizacije u Srbiji.
Do sada smo, u okviru ovog projekta, organizovale dva ciklusa treninga/instruktaža o ovoj temi; treninizi su organizovani tokom aprila 2006. u Beogradu u vidu interaktivnih predavanja ekspertkinja i aktivistkinja, kako iz Mreže Žena u crnom iz Srbije tako i iz globalne mreže Žena u crnom.
Ova faza je primena stečenih znanja, rad na terenu u vidu radionica i predavanja u raznim delovima Srbije.Do sada smo održale više regionalnih u Srbiji, kao i niz drugih aktivnosti.


PROGRAM

PETAK, 8. JUN

16h – 16.15h: Predstavljanje učesnica

16.15h – 16.45h: Uvod i kratka prezentacija aktivnosti Žena u crnom na polju fundamentalizma

15.45h – 17.45h: Radionica: Identiteti: nametuti i/li odabrani?
Koordinatorke: Mima Rašić i Marija Perković, aktivistkinje Mreže Žena u crnom

Pauza

18h – 19h: Projekcija filma ’Srpska pravoslavna crkva i raspad Jugoslavije’
Produkcija: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (april 2006), autorke Izabele Kisić u režiji Zlatka Pakovića

19h – 20h: Razgovor o filmu, o ulozi Srpske pravoslavne crkve u ratovima 91’- 99’, o fundamentalističkim tendencijama unutar SPC...
Koordinira: Boban Stojanović, aktivista Queeria centra i Žene u crnom, BeogradSUBOTA, 9. JUN

10h- 12:30h - Fundamentalizmi: atak na demokratiju, zloupotreba ženskih ljudskih prava, represija nad reproduktivnim i seksualnim pravima...
Radionica u koordinaciji Boban Stojanović (Queeria centra/Žene u crnom) i Marija Perković (Žena u crnom)

12.45h- 13.30h: Žene u fundamentalističkim pokretima
Predavačica: Staša Zajović

Ručak

16.30h – 18.30h: Predavanje: Počeci političkog organizovanja u Srbiji i njihov uticaj na potonji razvoj Srbije.
Predavačica: Latinka Perović

19.00-19.30h: Mirovni aktivizam unutar religija – promocija i razgovor o brošuri u izdanju Žena u crnom.

Večera i žurka

NEDELJA, 10. jun


10.h – 10.45h: Religiozna levica
Predavačica: Rejčel Long, Beograd, SAD

11.h – 13h: Feministički odgovori i alternative fundamentalizmima
Projekcija i diskusija o filmu’Put u Kabul’ u produkciji Žena u crnom iz Milana.
Film je posvećen aktivnostima protiv fundamentalizma feminističke mreže RAWA – Revolucionarno udruženje žena Afganistana.
Diskusiju koordiniraju: Mima Rašić (Žene u crnom) i Adam Puškar (Queeria centar/Žene u crnom)

13h- 13.20h: Evaluacija seminara

Prijateljski i solidarni pozdravi,

Žene u crnom, Beograd

19. jun 2007.
Kontakt osobe: Ljilja Radovanović, 063 88 35 655
Lidija Pajović, 063 82 61 098


Štampa   El. pošta