"Zona SLOBODNA od MRŽNJE" - obeležen 27. jun - međunarodni dan PONOSA

Fotografije su vlasništvo Žena u crnom i bez odobrenja se ne mogu kopirati i koristiti u druge svrhe.
Kliknite na fotografije iz ove serije.


Štampa   El. pošta