Rasprava o knjizi Božidara Jakšića "Smutna vremena"

Fotografije su vlasništvo Žena u crnom i bez odobrenja se ne mogu kopirati i koristiti u druge svrhe.
Kliknite na fotografije iz ove serije.