STOP ZABRANI ABORTUSA U POLJSKOJ!

U znak solidarnosti sa građankama/ima Poljske koje danima protestuju protov odluke Ustavnog suda od 22. oktobra o praktično potpunoj zabrani abortusa Žene u crnom i Autonomni ženski centar organizuju protest u crnini i ćutanju u sredu 28. oktobra 2020. u 12 h ispred ambasade Republike Poljske u (Kneza Miloša broj 38.) u Beogradu.

U Poljskoj je pravo na abortus bilo jedno od najrestriktivnijih u Evropskoj uniji. Prema zakonu iz 1993. godine abortus je bio dozvoljen samo u tri slučaja: kada je trudnoća pretnja po život i zdravlje žene, kada postoji velika verovatnoća deformiteta ili bolesti fetusa ili kada je trudnoća nastala krivičnim delom (silovanje, incest, pedofilija).

Međutim, Katoličkoj crkvi i ultrakonzervativnim organizacijama pod njenom kontrolom ni to nije bilo dovoljno. Tako je u proleće 2016. godine osnovan zakonodavni odbor građana nazvan Stop Aborcji (Stop abortusu) koji je pod patronatom crkve započeo sa prikupljanjem potpisa za potpunu zabranu abortusa. Uprkos masovnom otporu toj inicijativi (između ostalog, žene odevene u crno – ali i muškarci - protestvovale 2017. u 143 poljska grada) Ustavni sud koji je pod kontrolom vladajuće partije bliske crkvi uvažio je ovih dana zahtev pomenutog odbora, proglasivši neustavnim abortus izvršen na osnovu malformiteta fetusa.

Ovaj čin predstavlja vrhunac višegodišnjeg ženomrzačkog zalaganja vladajuće stranke Zakon i pravda da se abortus u Poljskoj učini nelegalnim. Ovim činom Ustavni sud je izjednačio prava ploda sa pravom čoveka; izjednačivši embrion sa čovekom, lišio je time žene slobode i dostojanstva. Ako ovaj čin stupi na snagu, abortus će biti moguć samo u slučaju silovanja ili incesta. Ova odluka ženama oduzima pravo na izbor i one postaju onemogućene da same odluče o sopstvenom životu. Ova odluka je donešena bez šireg društvenog dijaloga, i u suprotnostima je sa tekovinama demokratskih društava koja poštuju ljudska prava žena.

Ta odluka Ustavnog suda izazvala je talas protesta pod sloganom U IME MAJKE, ĆERKE I VOLJENE SESTRE: MRŠ OD ŽENA, koji će 28. oktobra kulminirati generalnim štrajkom. Ovi protesti dokazuju da kultura masovnih političkih protesta u Poljskoj i dalje veoma snažna. Pružamo punu podršku našim feminističkim drugaricama koje su pokrenule proteste, kao i svim poljskim građanima i građankama koji su odlučni u svojoj nameri da spreče klerofašističko zadiranje u osnovna ljudska i ženska prava.

Nelegalni abortus = Legalna smrt žene!

U Beogradu, 27. 10. 2020.

Žene u crnom – Beograd
Autonomni ženski centar


Print   Email