Important Dates We Remember

30. january
- Međunarodni dan nenasilja
27. february
- Otmica u Štrpcima
8. march
- Međunarodni dan žena
21. march
- Međunarodni dan borbe protiv rasizma
9. may
- Dan Evrope
15. may
- Međunarodni dan prigovora savesti
24. may
- Međunarodni dan ženskih akcija za mir i razoružanje
28. may
- Međunarodni dan akcija za žensko zdravlje
9. june
- Međunarodni dan borbr protiv okupacije Palestine
27. june
- Međunarodni dan ponosa
10. july
- Genocid u Srebrenici
9. october
- Osnovane Žene u crnom u Beogradu
9. november
- Međunarodni dan akcija protiv antisemitizma, fašizma, rasizma i ksenofobije
25. november
- Međunarodni dan akcija protiv nasilja nad ženama
29. november
- Međunarodni dan braniteljki ljudskih prava
10. december
- Međunarodni dan ljudskih prava

Print   Email