Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Važni datumi koje obeležavamo

30. januar
- Međunarodni dan nenasilja
27. februar
- Otmica u Štrpcima
8. mart
- Međunarodni dan žena
21. mart
- Međunarodni dan borbe protiv rasizma
9. maj
- Dan Evrope
15. maj
- Međunarodni dan prigovora savesti
24. maj
- Međunarodni dan ženskih akcija za mir i razoružanje
28. maj
- Međunarodni dan akcija za žensko zdravlje
9. jun
- Međunarodni dan borbr protiv okupacije Palestine
27. jun
- Međunarodni dan ponosa
10. jul
- Genocid u Srebrenici
9. oktobar
- Osnovane Žene u crnom u Beogradu
9. novembar
- Međunarodni dan akcija protiv antisemitizma, fašizma, rasizma i ksenofobije
25. novembar
- Međunarodni dan akcija protiv nasilja nad ženama
29. novembar
- Međunarodni dan braniteljki ljudskih prava
10. decembar
- Međunarodni dan ljudskih prava

Štampa   El. pošta