Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Međunarodna mreža žena u crnom

Alternativna ženska politika

Uz solidarnu podršku prijateljica iz celog sveta pokrenule smo Međunarodnu mrežu ženske solidarnosti protiv rata/Međunarodnu mrežu Žena u crnom. Počev od jula 1992. godine dosada smo održale deset međunarodnih skupova Mreže (u Novom Sadu, Totovom Selu, Subotici, Ulcinju a zajedno sa Ženama u crnom iz Italije organizovale smo oktobra 2000. godine. Deveti skup Mreže u Briselu, u zgradi Evropskog parlamenta). Avgusta 2003. godine Žene u crnom Italije organizovale su XI skup Mreže u Marini di Massa kod Firenze.
Ova Mreža okuplja žene iz svih zemalja bivše Jugoslavije, Evrope, SAD-a, Latinske Amerike, Afrike, Azije. Skupovi promovišu žensku solidarnost preko svih državnih, etničkih, rasnih, verskih podela i granica, podstiču stvaranje interetničkih/interkulturalnih mirovnih koalicija, učešće žena u nenasilnom rešavanju sukoba, u mirovnim pregovorima, obelodanjivanje lokalnog, svakodnevnog i globalnog militarizma, povezanost feminizma i antimilitarizma, itd.

Alternativni međunarodni skupovi:

Tokom dvanaest godina postojanja učestvovale/i smo na međunarodni skupovima, kako alternativnog tako i oficijelnog karaktera. Navešćemo samo neke od njih:

- Konferencije WRI (Internacionala protivnica/ka rata) u Tajlandu (1992.), Brazilu (1994.), Indiji (2002.), itd.
- Konferencije feminističke mreže u Španiji (1993.);
- Skupovi pokreta za prigovor savesti antimilitarističke mreže u Španiji (MOC i OF);
- Konferencije "Žena i zdravlje" koje organizuje Ženska globalna mreža za reproduktivna prava: Brazil (1997.), Toronto (2002.);
- Letnje škole demokratije u Hrvatskoj: 1996, 1997, 2000, 2002;
- Četvrta skupština Helsinškog parlamenta, održana u Tuzli, BiH, 1995;
- Permanentni tribunal naroda (Barselona 1995.);
- Evropski kongres mira (Oldenburg, 1996.);
- Mirovne konferencije, debate u okviru godišnjeg Mirovnog marša Peruđa- Asizi (Perugia Asissi), Italija;
- Alternativni forum Evropske Unije, Madrid 1995;
- Evropski socijalni forum, Firenca, 2002. godine

Oficijelni međunarodni skupovi:

Takođe smo učestvovale na brojnim oficijelnim skupovima zajedno sa drugim alternativnim mrežama u cilju većeg uticaja na institucije političke moći, menjanja sadržaja politike i načina vođenja politike. Nabrojaćemo samo neke od njih:

- Beč, 1993: konferencija OUN o ljudskim pravima
- Kairo, 1994: Konferencija OUN o populaciji i razvoju
- Peking, 1995: Konferencija OUN o ženama
- Savet Evrope- Evropski biro za prigovor savesti, 1996, 1998, 2001, 2003. godine (sesije i seminari o prigovoru savesti);
- Ženeva, Njujork, Granada tokom 2000. i 2003. godine: Sesije OUN o izbeglicama i ženskim ljudskim pravima;
- Brisel - Evropski parlament, 2000. godine: Konferencija "Doprinos žena stabilnosti u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi";
- Hanover, 2000. godine, Svetska izložba;
- Njujork, Helsinki, 2002. godine: sesije savetodavnog tela UNIFEM-a o ženama, miru i bezbednosti, itd.

Članstvo u međunarodnim mrežama:

- Međunarodna mreža ženske solidarnosti protiv rata/Međunarodna mreža Žena u crnom;
- Međunarodna internacionala protivnica/ka rata (WRI- War Resister's international)
- Ženska globalna mreža za reproduktivna prava (WGNRR- Women's Global Network for Reproductive Rights)
- Međunarodno udruženje za pomirenje (International Fellowship for Reconcialiation) i Međunarodni biro za mir (Peace Bureau International)
- Žene protiv fundamentalizma/Žene koje žive pod islamskim zakonima (WLUML - Women Living Under Muslim Laws)
- Nenasilne mirovne snage (Nonviolent Peace Force), itd.


Štampa   El. pošta