Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Bezbednost

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE


DOSIJEA o napadima


Javna prezentacija knjige Nezavisni monitoring primene Rezolucije 1325

Nezavisni monitoring primene rezolucije 1325 u Srbiji 2013

Dana 10. oktobra 2013. godine Žene u crnom su predstavile knjigu Nezavisni monitoring sprovođenja Rezolucije 1325 u Srbiji na javnoj prezentaciji u Narodnoj skupštini u saradnji sa Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku.

Žene u crnom (ŽUC) su nastavile nezavisni monitoring primene Rezolucije 1325 edukativnim seminarima Orodnjavanje ljudske bezbednosti – ka feminističko-antimilitarističkom pojmu bezbednosti, koji su održani u Nišu, Bečeju i Beogradu 2012. godine. Seminari su nastavak prakse ŽUC-a – prožimanje teorijskih znanja i aktivističkog iskustva, uključivanje žena i davanje značaja glasovima žena van sektora bezbednosti.

detaljnije...


Poseta članice Odbora za bezbednost i Pododbora za razoružanje nemačkog parlamenta gospođe Inge Hoger Ženama u crnom

Gospođa Inge Hoger, članica Odbora za bezbednost i Pododbora za razoružanje nemačkog parlamenta izrazila je želju da se 8. aprila u prostorijama Žena u crnom u okviru posete Srbiji susretne sa predstavnicama Žena u crnom. Na sastanku je bilo reči o aktivnostima Žena u crnom, tranzicionoj pravdi i poverenju u Haški tribunal nakon presuda hrvatskim generalima Mladenu Markaču i Ante Gotovini i bivšem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću i efektima ovakvih odluka na stabilnost u regionu...

detaljnije...


Seminar/Trening o indikatorima za implementaciju Nacionalnog Akcionog Plana za Rezoluciju SB UN 1325 u Srbiji

02. i 03. jun 2011. hotel Radmilovac, Beograd;

Žene u crnom se bave pitanjem bezbednosti od samog početka svog rada (1991.) i to promovisanjem svih vidova demilitarizacije, prigovora savesti, putem edukacije (konferencije, semnara, radionica), uličnih akcija, istraživačkih projekata, pokratenjem zakonodavnih inicijativa, izdavačke delatnosti, itd.

detaljnije...


Održana je konferencija „Žene, mir, bezbednost – Rezolucija 1325“

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE


Poslanice Narodne Skupštine i braniteljke ljudskih prava razgovarale o implementaciji Deklaracije o braniteljkama ljudskih prava i Rezolucije 1325

U organizaciji Žena u crnom i Komiteta pravnika za ljudska prava/Jukom iz Beograda, 30. oktobra održana je konferencija "Žene, mir, bezbednost – Rezolucija 1325" posvećena rezoluciji koja je doneta 31. oktobra 2000. godine.

detaljnije...


Program za Javnu tribinu: Zene, mir, bezbednost, koju organizuju Žene u crnom i YUCOM. Tribina će se održati 30.10.2008. godine u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Na tribini ce, između ostalog, biti prezentovana Rezolucija 1325 o neophodnosti učešća žena u mirovnim mehanizmima, kao i tzv. Deklaracija UN o braniteljima/kama ljudskih prava.

U petak, 31.10.2008. godine, predstavnice Žena u crnom i YUCOM-a sastaće se sa parlamentarkama Narodne skupštine RS i uputiti im zahteve da svoje aktivnosti prilagode zahtevima koji proizilaze iz ova dva dokumenta Ujedinjenih nacija.

Deklaracija UN o braniteljima ljudskih prava
Program Žene Mir Bezbednost
Rezolucija Saveta bezbednosti 1325
Sazetak - o Rezoluciji 1325 i osnovima akcije ZUC-a


AKTIVNOSTI ŽENA U CRNOM VEZANE ZA BEZBEDNOST
više o tome...


PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
POTPREDSEDNICIMA SKUPŠTINE
SVIM NARODNIM POSLANICAMA I POSLANICIMA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE

Evropska feministička inicijativa za drugu Europu, IFE-EFI okupila je 18. i 19. rujna u prostorijama Europskog parlamenta u Briselu šezdeset feminističkih aktivistica s Balkana i ostalih evropskih regija te neke članove i članice mirovnog pokreta na konferenciji „Sigurnost u Evropi - za koga?“ Konferenciju je podržala grupa GUE/NGL Evropskog parlamenta. Feministkinje su bez obzira na geopolitičke i kontekstualne razlike odijelile svoja znanja i iskustva te u prvi plan stavile feminističke diskusije i alternative za različitu Evropu, s ciljem da se u EU proširi i obogati politička debata o ljudskoj sigurnosti, te da se u ovoj oblasti čuju ženski, feministički i iskustveni glasovi. Snezana Tabacki, iz Beograda, kao predstavnica Zena u crnom, prisustvovala je ovoj Konferenciji.

Konferencija je donela sledece zakljucke i adresirala ih je Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji i nacionalnim vladama


POJAM BEZBEDNOSTI

Žene u crnom su od početka svog delovanja dovodile u pitanje tradicionalne shavtanje bezbednosti, i trudile se da ovaj pojam interpretiraju sa feminističkog i antimilitarističkog stanovišta.


KONFERENCIJE "NIŠTA ZA NAORUŽANJE, SVE ZA MIR, ZDRAVLJE I ZNANJE"

Naše aktivnosti, koje danas čine posebnu celinu koja se bavi feminističko-antimilitarističkim shvatanjem bezbednosti, iznikle su iz našeg stalnog femističkog i antimilitarističkog preispitivanja veze koja postoji između naoružanja, odnosno troškova koje države za njih izdvajaju i naših prava i potreba koja ti troškovi uskraćuju. Ovom temom smo se sistmatski bavile na skupovima koje održavamo krajem maja, obeležavajući dva, za nas izuzetno važna datuma, 24. maj – Međunarodni dan ženskih akcija za mir i razoružanje i 28. maj – Međunarodni dan akcija za žensko zdravlje.


REZOLUCIJA 1325

Bez ozbiljnog suočavanja sa nedavnom ratnom prošlošću ne može se postići mir, pravda, pomirenje i demokratizacija zemlje. Bez učešća žena na svim mestima odlučivanja, posebno o pitanjima mira, u mirovnim pregovorima, prevenciji sukoba, bezbednosti, ne može se postići trajan mir. Nažalost, smena diktatorskog režima (5. oktobar 2000.) nije dovela do promene ni u institucionalnom pogledu ni u načinu mišljenja. Propuštene su brojne prilike za aktivno uključivanje u međunarodnu zajednicu uz puno poštovanje međunarodnih standarda i konvencija.

Jedna od takvih propuštenih prilika je i odsustvo stvarne implementacije REZOLUCIJE 1325, koju je Savet bezbednosti UN usvojio oktobra 2000. godine. Zadatak i obaveza civilnog društva, čiji smo sastavni deo, sastoji se i u vršenju pritiska na institucije i državne organe da deluju u korist opštih interesa, interesa svih građanki i građana, tj. - u ovom slučaju – da se striktno primenjuje pomenuta Rezolucija.


Štampa   El. pošta