Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije

Potpredsednicima Skupštine
Svim narodnim poslanicama i poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije

Poštovane/i,
Prošlo je već godinu dana od 31. oktobra 2005. godine, datuma uručivanja našeg nacrta Rezolucije Žene, mir, bezbednost, koja se odnosi na pitanja učešća žena u izgradnji mira, kao i odlučivanju o pitanjima mira sa feminističkog stanovišta. Iako je više narodnih poslanica podržalo naš nacrt pomenute Rezolucije i 9. novembra, na Međunarodni dan akcija protiv fašizma i rasizma, pokrenulo parlamentarnu proceduru za usvajanje Rezolucije, Narodna skupština do danas još nije usvojila nikakvu rezoluciju kojom bi Republika Srbija makar i formalno ispunila svoje obaveze članice UN, a koje proizlaze iz Rezolucije 1325. Saveta bezbednosti.
Sve članice OUN, pa tako i Srbija koja je danas članica Ujedinjenih naroda kao samostalna država, obavezne su da implementiraju zahteve Rezolucije 1325. koji se odnose na učešće žena i uključivanje rodne perspektive u mirovnim procesima, na zaštitu žena u kriznim i ratnim područjima od nasilja i na uključivanje rodne perspektive u odgovarajuće mehanizme primene mirovnih sporazuma. Ova Rezolucija, takođe, od država članica traži da krivično gone optužene za genocid, zločine protiv čovečnosti, ratne zločine, uključujući i zločine koji su posledica seksualnog nasilja nad ženama. Ubeđenje skupštinske većine (one iste koja vrši trajnu opstrukciju svakog pokušaja suočavanja sa prošlošću) da Srbija danas ima važnijih poslova nego što je ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz članstva u UN - izraz je ekstremne neodgovornosti te većine u pogledu najosnovnijih državnih interesa:
Kako se može očekivati da će bilo koja međunarodna organizacija i bilo koja članica UN uzeti u obzir čak i najopravdanije interese Srbije sve dok je Srbija država koja ne ispunjava ni takve obaveze koje predstavljaju ispunjavanje osnovnih postulata demokratije ?
Uzaludno je donositi novi ustav ako država u kojoj se ustav donosi ignoriše čak i formalnu dimenziju potrebe da se implementiraju osnovne vrednosti demokratije i da se ispunjavaju obaveze koje proizlaze iz članstva u međunarodnoj zajednici.
Stoga vam još jednom dostavljamo rezoluciju, predlažući da je Narodna skupština usvoji na istom zasedanju na kome bi se trebali da se usvoje i prateći zakoni vezani uz novi ustav. Ukoliko se umesto odgovornosti i ovom prilikom pokaže ignorancija, vaš će saziv skupštine konkurisati za titulu najgore i najneodgovornije demokratski izabrane skupštine u istoriji srpskog parlamentarizma.
Stoga vas pozivamo da ispunite vašu obavezu pred građankama i građanima Srbije, pred međunarodnom zajednicom i pred sopstvenom savešću.
Ovaj naš zahtev predaćemo Skupštini Srbije na šestogodišnjicu donošenja Rezolucije SB UN 1325 "Žene, mir, bezbednost", 31. oktobra 2006.

Beograd, 30. oktobra 2006.

Žene u crnom – Beograd

Zahtevu se pridružuje:
Mreža Žena u crnom u Srbiji (Babušnica, Bečej, Bor, Boljevac, Dimitrovgrad, Kikinda, Kragjevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Niš, Novi Pazar, Novi Sad, Pančevo, Pirot, Priboj, Prijepolje, Tutin, Vlasotince, Vrbas, Zaječar, Zrenjanin).


Štampa   El. pošta