Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Podrška žrtvama rata i represije

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

PODRŠKA IZBEGLICAMA I RASELJENIMA

Od 1993. do 1997. intenzivno smo pružale organizovanu podršku i pomoć izbeglicama smeštenima u izbegličkim kampovima u unutrašnjosti Srbije. Navešćemo neke od tih aktivnosti:
- Raspodela humanitarne pomoći izbeglicama i raseljenima zahvaljujući solidarnoj podršci međunarodnih mirovnih i ženskih mreža,
"Budimo kreativne zajedno" - projekt pomoći i samopomoći ženama izbeglicama (žene izbeglice izrađivale su umetničke rukotvorine kao i mirovne ženske simbole koje smo plasirale preko naših međunarodnih kontakata i mreža);
"Sjećam se..."- zbornik ženskih sjećanja, izbeglice su crtale i pisale ono što ne žele da zaborave iz vremena pre rata;
"Prozor u svet" - obezbeđivanje naočara za 300 ljudi u tri izbeglička kampa; nabavka dnevnih i sedmičnih novina i časopisa u cilju informisanja;
"Mi smo" - zahvaljujući podršci švajcarske režiserke i aktivistkinje iz naše mreže realizovane su pozorišne predstave sa devojčicama i dečacima iz izbegličkih kampova;
"Usvojimo mir- kumstva na daljinu" - projekat pomoći za više desetine izbegličkih porodica od strane porodica iz Italije i Švajcarske;
"Vuk Samotnjak" - foto sekcija u izbegličkom kampu gde su deca učila, radila i osposobljavala se za budućnost, radeći kao fotografi/kinje;
U ovom periodu bila je organizovana i pomoć invalidima- civilnim žrtvama rata, uglavnom poreklom iz BiH i Krajine, itd.
Od 1997. do danas pružale smo povremeno, u mnogo skromnijem obimu, podršku i pomoć izbeglicama i raseljenima iz Krajine i sa Kosova.

PODRŠKA ŽRTVAMA REPRESIJE

Ovo je sastavni deo aktivnosti grupe od početka našeg rada. U periodu nakon vojne intervencije (1999) kao i 2000. posebnu pažnju u našem radu posvetile smo posmatranju suđenja žrtvama političke represije i etničke mržnje i diskriminacije tadašnjeg režima. Ova montirana suđenja građanima/kama, kako albanske tako i srpske nacionalnosti odvijala su se u mnogim gradovima Srbije, a prisustvovale smo skoro svim suđenjima. Našim prisustvom i izveštavanjem međunarodne javnosti o represiji nad građankama i građanima albanske i srpske nacionalnosti pružale smo konkretnu podršku žrtvama terora nad političkim neistomišljenicima/ama i protivnicama/ima tadašnjeg režima.
Taj režim je smenjen 5. oktobra 2000. Međutim, kultura nasilja, nacionalizma, militarizma, organizovanog kriminala i zločina nije nestala iz našeg okruženja. U tom smislu nastavile smo sa prisustvovanjem suđenjima za ratne zločine koja se održavaju u Beogradu.

MEĐUNARODNA SOLIDARNOST - AKCIJE PODRŠKE

Od početka rada Žene u crnom su posvećivale veliku pažnju međunarodnoj solidarnosti, bilo tako što su samostalno pokretale i organizovale akcije solidarnosti i podrške, bilo pridružujući se apelima drugih međunarodnih organizacija i mreža, pre svega onih sa kojima permanento sarađuje i aktivno učestvuje.

Međunarodna mreža ženske solidarnosti protiv rata/Međunarodna mreža Žena u crnom;

Žene u crnom iz Beograda zajedno sa ostalim organizacijama mreže permanentno organizuju akcije kojima izražavaju podršku naporima ženskih antimilitarističkih organizacija, osuđuju rat i nasilje u svim delovima sveta.
Najveći broj akcija izraz su podrške:
- protiv okupacije Palestine, Bliski istok
- protiv nasilja i rata u Kolumbiji

Međunarodna internacionala protivnica/ka rata (WRI- War Resister's international)

Ove akcije vezane su za prigovor savesti, antimilitarizam.
Poslednja akcija bio je protest ispered turske ambasade i predaja protesnog pisma u kome se osuđuje nepriznavane prava na prigovor savesti, mučenje u pritvoru i izricanje zatvorske kazne turskom prigovaraču savesti Mehmetu Tarhanu.
Ovu akciju je pored WRI podržala i Connection e.V, organizacija koja pomože dezertere i prigovarače savesti iz čitavog sveta, i sa kojom Žene u crnom imaju dugotrajnu i solidarnu saradnju.

- Ženska globalna mreža za reproduktivna prava (WGNRR- Women's Global Network for Reproductive Rights)

- Međunarodno udruženje za pomirenje i Međunarodni biro za mir (IFOR/PBI . International ovde fali.puno englesko ime , poslacu i ovo PBI je: Peace Bureau International

- Žene protiv fundamentalizma/Žene koje žive pod islamskim zakonima (WLUML- Women Living Under Muslim Laws)

Ove akcije izraz su našeg protesta protiv svih oblika fundamentalizama i naše solidarnosti sa svim žtvama ovakvih praksi.

- Nenasilne mirovne snage (NP) - Nonviolent Peace Force, itd.

Žene u crnom se, takođe, pridružuju akcijama Amnesty Internationala, kojima se izražava protest protiv svih oblika kršenja ljudskih prava, progona, torture, itd.

POLITIČKA SUĐENJA


Štampa   El. pošta