Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Kampanje i koalicije

Zajedno sa drugim mrežama i nevladinim organizacijama, Žene u crnom su tokom 2005. i 2006. pokrenule:
G8: Grupa NVO iz Beograda koja se zalaže za odgovornost za rat i ratne zločine, za kažnjivost zločina, primenu tranzicione pravde, itd.
Koaliciju za laičku državu: pokrenuta je zajedno sa još četiri NVO-a iz Beograda, uz podršku desetine NVO-a iz cele Srbije; koalicija je organizovana protiv Zakona o crkvama i verskim zajednicama, protiv klerikalizacije društva, a za očuvanje laičkog karaktera države (odvojenost crkve od države).
Žensku mirovnu koaliciju: čine je Ženska mreža Kosova i Mreža Žena u crnom Srbije. Zalaže se za učešće žena u mirovnim procesima i pregovorima, za primenu Rezolucije 1325/2000 SB UN, za pravedan i stabilan mir. Koalicija održava stalne kontakte i organizuje zajedničke aktivnosti.
Ženski lobi za mir, bezbednost i pravdu u Jugoistočnoj Evropi: čine ga aktivistkinje civilnog društva i demokratskih političkih partija iz regije Balkana. Zalaže se za unapređenje mira, bezbednosti i stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi.
Feminističku koaliciju: zajedno sa još četiri grupe iz Beograda dogovara aktivnosti, posebno izradu zajedničkih dokumenata za sesije CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama).
Kampanje: od početka organizujemo samostalno ili sa drugim grupama kampanje. Tokom 2005. i 2006. pokrenule smo šest kampanja i zakonodavnih inicijativa, i to za: ukidanje vojnog roka, protiv rastućeg antisemitizma u Srbiji; za kažnjivost ratnih zločina i saradnju sa Haškim tribunalom; za ukidanje Zakona o finansijskoj pomoći haškim optuženicima i njihovim porodicama; za implementaciju Rezolucije 1325/2000 SB UN; za usvajanje rezolucije ‘Žene, mir, bezbednost’; protiv Zakona o crkvama i verskim zajednicama.

Srbija – "sinergija" države i crkve

Šta za mene kao aktivisktinju znači sekularizam?

Pravo i obavezu da:
- zajedno sa drugima aktivistkinjama i aktivistima civilnog društva stvaram kulturu odgovornosti, građanskih sloboda i i ljudskih prava, a neophodan uslov za to je sekularizam- potpuna odvojenost crkve od države;
- da gradim pravedan mir i kulturu kažnjivosti ratnih zločina a SPC blagosiljala ratne zločince i pretvarala ih i pretvara u heroje i svece...

Pravo i obaveza da:
- obelodanjujem da Srbija nije sekularna država i da se borim za sekularnu državu;
- denunciram da je Srbija teokratska država i da u njoj vlada tzv. simfonija (vizantijsko učenje prema kojem se podudaraju državna i crkvena vlast ili bog na nebu, kralj na zemlji i domaćin u kući...
- denunciram da je organizovana religija/verske institucije narušavaju bezbednost ljudi, uzurpiraju nacionalne resurse: u Srbiji se u svakom trenutku gradi 200 crkava, dok 40% škola nema tekuću vodu, 25% nema klozet, dok je nezaposlen više od milion ljudi, itd.

NEĆEMO NAZAD


Predstavnice/i Koalicije za sekularnu državu će 24. aprila u 13 časova podneti predlog za ocenu ustavnosti Zakona o Crkvi i verskim zajednicama Ustavnom sudu Srbije. Predaju predloga za ocenu ustavnosti pratiće i performans “Nećemo nazad” ispred zgrade Ustavnog suda, Nemanjina 26 takođe u organizaciji Koalicije za sekularnu državu.

Koalicija za sekularnu državu traži ocenu ustavnosti Zakona o crkvi i verski zajednicama


Koalicija za sekularnu državu će 24. 04. 2008. godine sa početkom u 13 h, ispred Ustavnog suda (Nemanjina 26) održati performans „Nećemo nazad“, i predati predlog Ustavnom sudu za ispitivanje ustavnosti Zakona o crkvi i verskim zajednicama.

Fundamentalizam na delu – slučaj Srbija

Iskustva na terenu

Fundamentalizam je politički pokret ultra-konzervativne, ulstradesničarsk orijentacije, koji zloupotrebljava veru, tradiciju, naciju, običaje u cilju osvajanja i održavanja na vlasti. To čini putem ograničavanja i ukidanja ženskih ljudskih prava, putem polne segregacije i rodnog aparthejda, ograničavanja i ukidanja građanskih sloboda, ugrožavanja demokratije, zloupotrebe demokratskih institucija“.
('Definicija' fundamentalizama na jednom od seminara održanog u Sijarinskoj banji, Južna Srbija, jun 2006.)

OPASNOSTI OD KREACIONIZMA U OBRAZOVANJU


Rezolucija 1580
oktobar, 2007. godine
Parlamentarni Saziv Saveta Evrope

Medija Centar 10.12.2007.


POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE


Poštovani/e,

Pozivamo vas da povodom Međunarodnog dana ljudskih prava prisustvujete press-konferenciji „Koalicije za sekularnu državu“ koja će se održati 07.12.2007. u prostorijama Medija centra sa početkom u 12 časova.

Zabrinuti zbog rasta klerikalizma i fundamentalističkih kretanja u našem društvu, Koalicija će predstaviti posledice tih procesa po stanje ljudskih prava i sloboda u Srbiji.

Anketa


Coalition for a secular state conducted a Survey in November in order to analyze opinions of citizens and the degree to which they are informed on religious communities, especially SOC (Serbian Orthodox Church).

The Survey was conducted on the internet, 562 persons took part, but only 537 questionnaires were valid, and taken into account for analysis.

Konferencija "Žene, mir, bezbednost"


POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE


ŽENE, BEZBEDNOST, REPRODUKTIVNA PRAVA I TRANZICIONA PRAVDA
Rezultati istraživanja

AKTIVNOSTI ŽENA U CRNOM VEZANE ZA BEZBEDNOST
više o tome...


KONFERENCIJA ŽENE, MIR, BEZBEDNOST CZKD 30.10.2008.

PISMO PODRŠKE ZA AKTIVISTKINJE U SRBIJI

"MIROVNA KOALICIJA" MREŽE ŽENA KOSOVA I MREŽE ŽENA U CRNOM SRBIJE

ŽENSKA MIROVNA KOALICIJA - STRUGA

TRANSITIONAL JUSTICE- FEMINIST APPROACH

OD ORGANIZOVANOG ZLOČINA DO ORGANIZOVANE LAŽI
O SUĐENJU SUVA REKA (Suharekë)
Nga krimi i organizuar deri të gënjeshtra e organizuar
Për gjykimin "Lënda: Suhareka"

PISMO AKTIVISTKINJAMA S KOSOVA NAKON DRUGOG SUSRETA U MAKEDONIJI, JESENI 2007
OGROMNA VOLJA DA RADIMO ZAJEDNO

Ženska mirovna koalicija - logo

Ženska mirovna koalicija


Ženska mirovna koalicija koju čine Mreža žena Kosova i Mreža Žena u crnom Srbije, održala je trodnevnu konferenciju "Žene,mir,bezbednost" u Strugi (Makedonija) sa ciljem da učini vidljivim napore aktivistkija mirovnog pokreta u stvaranju stabilnog i pravednog mira u regionu. Na konferenciji koja se održavala paralelno sa pregovorima Beograda i Prištine o statusu Kosova u Beču"Mirovna koalicija" Mreže Žena Kosova i Mreže Žena u crnom Srbije, 60 mirovnih aktivistkinja Kosova i Srbije je zaključilo da je mir u regionu nemoguće postići bez aktivnog učešća žena. Isto tako, Ženska mirovna koalicija podržava nezavisnost i nedeljivost Kosova kao funkcionalne pravne, gradjanske države i zahteva:

  • da se mir i bezbednost zasnivaju na potrebama svih građana i građanki
  • da institucionalni sistem primeni koncept humane bezbednosti, a posebno bezbednosti sa rodnog stanovišta, uz striktno poštovanje Rezolucije SB UN 1325
  • da žene budu uključene u sve procese odlučivanja i to na svim nivoima

Ženska mirovna koalicija, za razliku od oficijelne politike, nastavlja sa izgradnjom poverenja, ženske solidranosti i uzajamne podrške. Zajedničkim aktivnostima doprinosićemo postizanju trajnog i pravednog mira u regionu.

Ženska mirovna koalicija
Struga, 02.09.2006.

Mreža žena Kosova
(Priština, Djakovica, Prizren, Srbica, Orahovac, Lipljan, Podujevo, Prilužje, Vučitrn, Peć)
www.womensnetwork.org

Mreza Žena u crnom Srbije
(Velika Plana, Leskovac, Vranje, Pirot, Vlasotince, Zaječar, Kraljevo, Kruševac, Vrbas, Beograd, Novi Pazar)
www.zeneucrnom.orgPRINCIPI ZENSKE MIROVNE KOALICIJE


Posle početnih razgovora, Mreža Žena u crnom Srbije i Ženska mreža Kosova, pokrenule su Žensku mirovnu koaliciju u maju 2006, kao nezavisnu inicijativu građanki zasnovanu na ženskoj solidarnosti koja prelazi nacionalne, etničke i verske granice i podele.

Ženska mirovna koalicija se zalaže za pravedan i održiv mir, za uključenje žena kao ravnopravnih partnerki u proces izgradnje mira, naglašavajući da žene nisu samo žrtve rata, već aktivne učesnice u mirovnom pokretu.

Ženska mirovna koalicija se snažno zalaže za sprovođenje Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1325 “Žene, mir i bezbednost” i za poboljšanje političkog, ekonomskog i društvenog položaja žena, i suprotstavlja se onim tendencijama i retrogradnim procesima u različitim državama koji su štetni za postizanje ciljeva Rezolucije.

Ženska mirovna koalicija sarađuje i udružuje se sa svim saveznicima/cama važnim za postizanje ovog cilja, ali zadržava svoju autonomiju. Da bi ovo postigla, ona ulazi u saveze sa onima koji/e prihvataju njene principe.


Textove prezentovane na konferenciji mozete pogledati ovde:

BEZBEDNOST, AKTIVNOSTI ŽENA U CRNOM I UN SB R 1325 / SIGURIA, AKTIVITETET E GRAVE NË TË ZEZA DHE R 1325 E KS TË KB
NE U NAŠE IME! / JO NË EMRIN TONË!
PROBUDITE SE IZ NOĆNE MORE / ZGJIMI NGA ANKTHI I SË KALUARES ME LOTËT E SREBRENICËS
ŽENSKA MIROVNA PLATFORMA ZA PREGOVORE O STATUSU KOSOVA! / PLATFORMA PAQËSORE E GRAVE PËR BISEDAT PËR STATUSIN E KOSOVËS