Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Srbija – "sinergija" države i crkve

Šta za mene kao aktivisktinju znači sekularizam?

Pravo i obavezu da:
- zajedno sa drugima aktivistkinjama i aktivistima civilnog društva stvaram kulturu odgovornosti, građanskih sloboda i i ljudskih prava, a neophodan uslov za to je sekularizam- potpuna odvojenost crkve od države;
- da gradim pravedan mir i kulturu kažnjivosti ratnih zločina a SPC blagosiljala ratne zločince i pretvarala ih i pretvara u heroje i svece...

Pravo i obaveza da:
- obelodanjujem da Srbija nije sekularna država i da se borim za sekularnu državu;
- denunciram da je Srbija teokratska država i da u njoj vlada tzv. simfonija (vizantijsko učenje prema kojem se podudaraju državna i crkvena vlast ili bog na nebu, kralj na zemlji i domaćin u kući...
- denunciram da je organizovana religija/verske institucije narušavaju bezbednost ljudi, uzurpiraju nacionalne resurse: u Srbiji se u svakom trenutku gradi 200 crkava, dok 40% škola nema tekuću vodu, 25% nema klozet, dok je nezaposlen više od milion ljudi, itd.

I Kršenje Ustava zemlje: slobode veroispovesti, zloupotrebe religije u političke svrhe, ratno-huškačka i militarističko-nacionalistička propaganda:
Par primera:
Vuk Jeremić, ministar inostranih poslova Srbije: 'potrebna čvršća saradnja SPC i države, naročito posle formiranja Kosovoskih bezbednosnih snaga', izjavio da je'potrebna sinergija crkve i države u ovom teškom momentu za naš narod, naročito posle formiranja paravojne organizacije KBS i podrške određenih evropskih i drugih država toj organizaciji na teritoriji Srbije'.(prisustvovao na redovnoj sesiji Sinoda SPC, 22. 1.09).
- Amfilohije Radović, mitropolit crnogordko-primorski: 'Na Balkanu će biti rata, jer je Srbija nezadovoljna i ponižena. Neko vrijeme će vladati mir, ali taj mir je priprema za rat' (izjava iz novembra 2008.).
- Artemije, posle proglašenja nezavisnosti Kosova: 'Beograd mora da odbije potpisivanje bilo kakvog akta ili dogovora sa EU ili bilo kojom zemljom koja je spremna da ugrozi suverenitet Srbije. Vladika Artemije se založio 'za slanje srpskog vojnog i policijskog osoblja i u K. Mitrovicu i u enklave, radi zaštite srpskog naroda i crkve, kao i 'raspoređivanje srpske vojne formacije u južnoj Srbiji, s javno objavljenim naređenjima da neprestano obezbeđuju normalnu vezu Srba sa KiM sa ostalim delom Srbije. Moramo da objavimo da će Srbija kupiti najsavremenije borbene sisteme od Rusije, da uputimo poziv Rusiji i drugim zemljama da uspostave vojno prisustvo u Srbiji i pošalju dobrovoljce, kako bi nam pomogli u našoj pravdenoj borbi'. (Vladika Artemije, episkop raško-prizrenski, Danas, 13.2.08.)
- kontinuitet sa prethodnom bogomoljačkom vladom V. Koštunice: i posle Koštunice – Koštunica.
Svima njima, i prethodnim i sadašnjim predstavnicima vlasti, uzor je Rusija u kojoj vlada sinergija pravoslavlja i staljinizma. Mihail Riklin, ruski filozof i kritičar Putinovog totalitarizma smatra da su u 'Rusiiji na vlasti pravi staljinisti, Staljin je za njih genij. Neće oni otvarati konc-logore, ali su uspostavili totalnu kontrolu društva, to je sistem potpuna atomizacije u kojoj svi potkazuju sve... U Rusiji ne postoji nikakva opozicija tako da bi dobili 1% svi koji se ujedine protiv Putine – sve antivladine snage!'
Najveći deo sadašnjih vlasti nastavljaju sa vrednosnim jednoumljem, jedinstvom nacije i vere, a oni/e koji misle drugačije, treba eliminisati, jer je različitost pretnja, uznemirava homogeno nacionalno biće, to su poziv na linč od strane klerofašističkih/kleronacionalističkih uz podršku dela vlasti...
Zato je poslednji napad na' Peščanik' primer rata niskog intenziteta, neprestano vođenje rata, samo sad drugačijim sredstvima jer im nije dozvoljeno da haraju, ubijaju, etnički čiste izvan granica Srbije kao 90-tih pa vode agresiju iznutra... Osnovni cilj rata niskog intenziteta je da osujeti i/li uništi građansko samoorganizovanje i građansku solidarnost, da se unište mreže solidarnosti, da se uvede kontrola nad 'unutrašnjim neprijateljima' . I zato je važno je da jedni/e drugima pružamo podršku, da i dalje zajedno pokrećemo akcije kako protiv poricanja zločinačke protiv fašističkih i klerofašističkih tendencija, homofobije, mržnje, nasilja, svih vidova diskriminacije, da i dalje stvaramo solidarne koalicije jer je solidarnost građanska vrlina naspram sabornosti i jednoumlja...


II Nepoštovanje međunarodnih rezolucija/ preporuka/primedbi suprotno je verbalnim zalaganjima za evropske integracije: pravo i obaveza da na to ukazujem, da zajedno sa drugima vršim pritisak na institucije u pravcu poštovanja međunarodnih rezolucija i dokumenata.
Evo par onih koji se odnose na sekularizam:
1. Žene i religija u Evropi - Rezolucija 1464: Evropskog parlamenta se, između ostalog zalaže:
* protiv kršenja ženskih ljudskih prava na osnovu religijskog i kulturnog relativizma bilo gde na svetu, uključujući međunarodne forume kao što su Ujedinjene nacije ili Međuparlamentarna unija;
* za odvajanje crkve i države, kako bi se osiguralo da žene ne budu podvrgnute religijski motivisanim zakonima i politikama (npr. u oblasti porodice, razvoda i zakona o abortusu), itd.

2. Rezoluciju (1580) o opasnostima kreacionizma u obrazovanju–Parlamentarne skupštine Saveta Evrope: protiv nametanja religije kao društvene ideologije, za odbranu i promociju naučnih saznanja, itd. Delegacija Srbije, na čelu sa DSS nije potpisala ovaj dokument, niti je obavestila o tome javnost!

3. Izveštaj Stejt departmenta/State department o stanju verskih sloboda za 2008: važeći Zakon o crkvama i verskim zajednicama ponovo ocenjen kao diskriminatorski, a njegovi efekti su loši po verske manjine. Isti takav izveštaj je bio i za 2007. Reakcije Ministarstva vera povodom izveštaja za 2007. kažu da pomenuti izveštaj sadrži 'niz netačnih ocena koje su posledica lažnih informacija i pogrešnog pristupa u prikupljanju i obradi podataka i da autori izveštaja imaju stare ideološke predrasude prema SPC-u i drugim tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama i vode lažnu brigu o manjim verskim grupacijama'.
Međutim, ove godine Ministarstvo vera je primilo izveštaj povodom posete diplomata iz Ambasade SAD-a. Tom prilikom je pomoćnik ministra dr Novaković rekao da j 'postojeći Zakon o crkvama i verskim zajednicama tranzicioni' i da će se njime 'u primeni baviti tim uglednih stručnjaka kako bi se videlo kako zakon usaglasiti sa evropskim zakonodavstvom'.
Da li to znači da je Ministrastvo spremnije da prati zahteve vremena ili zahteve civilnog društva?

III Fundamentalizam na delu: Srbija
Najkraći prikaz rastuće klerikalizacije i pogubnih posledica na ženska ljudska prava iz iskustva rada na terenu Žena u crnom:
- napad na reproduktivna i seksualna prava: kampanje protiv abortusa, propaganda o ‘beloj kugi’, demonizovanje žena koje vrše abortus;
- demonizivanje ateistkinja i braniteljki ljudskih prava,
- rodni apathejd i segregacija: odvojeni prostori za žene (slučaj bazena u Novom Pazaru),
- nametanje načina oblačenja za žene u ime vere i identiteta (Sandžak i zabrađivanje žena u pravoslavnim crkvama),
- seksualni zločini nad ženama u ime vere: slučajevi genitalnog sakaćenja u Sandžaku;
- praksa i propaganda poligamije u Sandžaku, itd.
Međutim, iskustvo rada ŽuC-a na terenu takođe svedoči o otporu žena:
- Najveći broj ispitanica (iz našeg istraživanja) koje su se izjasnile kao vernice smatra da vernica ima pravo da abortira, što ukazuje na koliziju između crkvenog stava prema ovom pitanju i stvarnih potreba žena u svakodnevnom životu;
- To što većina vernica smatra da abortus nije ubistvo pokazuje da one ne prihvataju rigidne crkvene stavove o reproduktivnim pravima, već naprotiv, imaju samosvest o pravu na kontrolu nad svojim telom i na samoopredeljenje, itd.

IV Organizovana religija je najveća pojedinačna pretnja ljudskim pravima, ženskim ljudskim pravima i humanoj bezbednosti u svetu – globalne tendencije

'Institucionalna religija treba da nestane, treba da se povuče iz javne sfere...antiklerikalizam je treba da bude stav svakog pravog hrišćanina'.(Ričard Rorti, sociolog, Velika Britanija)
'Organizovana religija je najveća pojedinačna pretnja ljudskim pravima u svetu, posebno pravima žena i homoseksualaca – radi se o patrijarhalnoj dominaciji muškaraca u svim velikim religijama (Peter Tatchell, britanski gej aktivista, zvezda Queer festivala u Zagrebu, 2008.)
AWID- 2007. i 2008. sprovele su opsežno istraživanje u kojem je intervjuisano 1600 aktivisktinja za ženska prava u 160 zemalja. Rezultati istraživanja pokazuju:
- za 76% intervjuisanih aktivistkinja fundamentalizmi su globalni fenomen koji opasno jača poslednjih deset godina;
- za 79% aktivisktinja fundamentalizmi predstavljaju napad na ženska prava, a fundamentalističke tendencije su međusobno povezane, manifestuju se na razne načine i deluju na duge staze;
- 69% aktivistkinja smatra da fundamentalizmi ugrožavaju ženska prava više od drugih političkih snaga;
- 77% braniteljki ljudskih i ženskih ljudskih prava su mete napada fundamentalista, potom žene uopšte, LGBT osobe, intelektualci/ke i novinari/ke, ateisti/kinje, itd.

Rastuća klerikalizacija obavezuje civilno društvo i ženske grupe da se mnogo efikasnije zalaže za sekularnu državu, tj. potpunu odvojenost crkve od države, kao temelja demokratije; da ne dozvoli mešanje u ženska ljudska prava, posebno reproduktivna i seksualna prava, kako u zakonodavnoj sferi, tako i u širenju retrogradnih tradicionalističkih modela za žene, itd.

(Izlaganje na tribini “Miris tamjana ili kritičko mišljenje” u organizaciji ŽUC-a, 27. januar 2009. u Centru za kulturnu dekontaminaciju)


Štampa   El. pošta