Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Rezolucija 1464 Evropskog parlamenta, doneta oktobra 2005.


Žene i religija u Evropi

1. U životima mnogih žena u Evropi, religija nastavlja igrati značajnu ulogu. Bilo da su one vernice ili ne, većina je žena na ovaj ili onaj način pogođena stavovima različitih religija u odnosu na žene, direktno ili kroz njihov tradicionalni uticaj na društvo i državu.
2. Ovaj uticaj je vrlo retko dobroćudan: ženska prava su često ograničena ili kršena u ime religije. Dok većina religija poučava jednakost žena i muškaraca pred Bogom, one pripisuju različite uloge ženama i muškarcima na zemlji.
Religijsko motivisani rodni stereotipi udeljuju muškarcima osećaj superiornosti koji je doveo do diskriminatornog tretiranja žena od strane muškaraca, pa čak i do nasilja s njihove strane.
3. S jedne strane spektra stoji ekstremno kršenje ženskih ljudskih prava kao što su takozvani zločini zbog “časti”, prisilni brakovi i genitalno osakaćivanje žena, koje je – iako još retko u Evropi – upravo u porastu u nekim zajednicama.
4. Na drugoj strani su suptilniji i manje spektakularni oblici netolerancije i diskriminacije koji su više rašireni u Evropi – i koji mogu biti upravo toliko efikasni u postizanju podčinjavanja žena, kao što je odbijanje da se dovede u pitanje patrijarhalna kultura koja održava uloge supruge, majke i domaćice kao ideala i odbija usvojiti pozitivne mere u korist žena (npr. na parlamentarnim izborima).
5. Sve žene koje žive u državama članicama Saveta Evrope imaju pravo na jednakopravnost i dostojanstvo u svim područjima života. Sloboda religije ne može biti prihvaćena kao izgovor za opravdavanje kršenja ženskih prava, bilo otvoreno ili prikriveno, legalno ili ilegalno, praktikovano sa ili bez nominalnog pristanka žrtava – žena.
6. Dužnost je zemalja članica Saveta Evrope da zaštiti žene od kršenja njihovih prava u ime religije i da promovišu i u potpunosti provode politiku rodne ravnopravnosti.
Države ne smeju prihvatiti bilo kakvo kulturalno relativiziranje ženskih ljudskih prava.
One ne smiju pristati na opravdavanje diskriminacije i nejednakosti koja pogađa žene na osnovama kao što je fizičko ili biološko razlikovanje koje se zasniva na religiji, ili se dovodi u vezu s njom. Države se moraju boriti protiv religijom motivisanih stereotipa ženskih i muških uloga, i to od ranog doba, uključujući škole.

7. Parlamentarna skupština prema tome poziva zemlje članice Saveta Evrope da:

7.1. u potpunosti zaštite sve žene koje žive u njihovim zemljama od kršenja njihovih prava baziranih na religiji, ili dovedenih u vezu s njom, tako što će:
7.1.1. uvesti i provoditi specifične i efikasne politike i mjere za suzbijanje svih oblika kršenja prava žena na život, telesni integritet, slobodu kretanja i slobodnog izbora partnera, uključivši takozvane zločine iz “časti”, prisilne brakove i žensku genitalnu mutilaciju, gde god i bilo od koga počinjene, kako god bili opravdavani i bez obzira na nominalni pristanak žrtve; što znači da je sloboda religije ograničena ljudskim pravima.

7.1.2. odbijati priznati strane porodične običaje i zakone o ličnom statusu temeljene na religioznim principima koji krše ženska ljudska prava, i prestati ih primenjivati na svojoj teritoriji, ponovno pregovarajući bilateralne ugovore ukoliko je to neophodno;

7.2. zauzeti stav protiv kršenja ženskih ljudskih prava opravdavanih religijskim i kulturalnim relativizmom svugdje na svetu, uključujući međunarodne forume kao što su Ujedinjeni narodi ili Međuparlamentarna unija;

7.3. garantovati odvajanje crkve i države, što je neophodno kako bi se osiguralo da žene ne budu podvrgnute religijski inspirisanim zakonima i politikama (npr. u oblasti porodice, razvoda i zakona o abortusu).

7.4. osigurati da sloboda religije i poštovanje kulture i tradicije ne budu prihvaćeni kao izgovor za opravdavanje kršenja ženskih prava uključivši slučajeve kad su se maloletne devojke i devojčice prisiljene podvrći verskim kodeksima (uključivši pravila odevanja), kad je njihova sloboda kretanja ograničena ili je njihov pristup kontracepciji zabranjen od strane njihove obitelji ili zajednice;

7.5. tamo gde je religijska edukacija dozvoljena u školama, treba obezbediti nastavu u skladu s principima rodne jednakosti;

7.6. zauzeti stav protiv bilo koje religijske doktrine koja je antidemokratska ili ne poštuje ljudska prava, naročito ženska prava, i odbiti mogućnost da takve doktrine imaju utecaja na donošenje odluka u politici;

7.7. aktivno promovisati poštovanje ženskih prava, jednakost i dostojanstvo u svim područjima života kad se vodi dijalog s predstavnicima različitih religija i raditi na postizanju pune rodne jednakosti u društvu.


Štampa   El. pošta