Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Ženska mirovna koalicija

Struga, 31. avgust, 1.2. i 3. septembar 2007.
Hotel-Biser

Ženskom solidarnošću do pravednog mira

I dan, 1. septembar, prepodne
Plenarna sesija
Tranziciona pravda – feministički pristup
Šta je tranziciona pravda – zašto je važan feministički pristup? - Staša Zajović
Modeli tranzicione pravde – iskustva Žena u crnom – Miloš Urošević
Od nekažnjivosti preko odgovornosti do pravde – Lola Shehu .
Tranziciona pravda: uloga civilnog društva, teškoće i izazovi – Luljeta Vuniqi

Radionice – I dan, popodne /radionice se odvijaju istovremeno
Modeli tranziciona pravde – iskustva Žena u crnom
* Akcije na ulici, kampanje, javna svedočenja, zakonodavne inicijative, edukativne aktivnosti, angažovana umetnost u suočavanju s prošlošću...
Koordiniraju: Nevzeta Josifović, Snežana Tabački, Nevenka Marinković, Nevena Kostić

* Feministička etika odgovornosti
Koordiniraju: Staša Zajović, Marija Perković, Jovanka Brkić, Marina Nikolić, Mima Rašić

* Praćenje suđenja za ratne zločine: kažnjivost zločina – put do pravdenog mira
Koordiniraju: Jasmina Tešanović, Miloš Urošević i Nura Begović

* Feministička etika brige
Koordiniraju: Snežana Đorđević i Lidija Pajović

* Posećivanje mesta zločina počinjenih u naše ime
Koordiniraju: Ljiljana Radovanović i Senka Knežević

* Politika oproštaja: traženje oproštaja za zločine počinjene u naše ime
Koordiniraju: Snežana Obrenović i Vladimir Kolović

* Uloga civilnog društva u tranzicionoj pravdi: prepreke i izazovi
Koordiniraju: Slavica Stojanović, Luljeta Vuniqi, Nada Dabić, Dženeta Agović

Žene grade mir: Idemo polako da bismo sigurno stigle
Ženska mirovna akcija, predveče, u centru Struge


II dan, prepodne, 2. septembar
Plenarna sesija
Ženska solidarnost: dobra iskustva i prepreke – Marija Perković, Jasmina Mitrinović
Žene, mir, bezbednost – Mima Rašić
Regionalni aspekt bezbednosti – Flora Macula

Radionice, II dan, popodne mreža KWN I WIB
Ženska solidarnost - horizontalno umrežavanje
Koordiniraju Marija Perković, Lidija Pajović, Nevzeta Josifović
Koordiniraju: * Ženska solidarnost i bezbednost
Koordiniraju: Emina Škrijelj, Dženeta Agović, Nizama Brunčević, Nada Dabić


Štampa   El. pošta