Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Medija Centar 10.12.2007.


POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE


Poštovani/e,

Pozivamo vas da povodom Međunarodnog dana ljudskih prava prisustvujete press-konferenciji „Koalicije za sekularnu državu“ koja će se održati 07.12.2007. u prostorijama Medija centra sa početkom u 12 časova.

Zabrinuti zbog rasta klerikalizma i fundamentalističkih kretanja u našem društvu, Koalicija će predstaviti posledice tih procesa po stanje ljudskih prava i sloboda u Srbiji.


Na konferenciji će biti najvaljen i performans „ Nećemo nazad“ koji će biti izveden 10.12.2007. na Trgu Republike sa početkom u 18:30 h.

„Koalicija za sekularnu državu“ je odgovor na rastuću klerikalizaciju i oformljena je kako bi se očuvao sekularni karakter države, narušen Zakonom o crkavama i verskim zajednicama, kao i svakodnevnom praksom političke i svešteničke elite. Takođe, Koalicija je oformljena da afirmiše vrednosti sekularnog društva kao nužnog uslova za poštovanje ljudskih prava i sloboda, kroz zajedničke vrednosti izažene u „Manifestu o sekularizmu“


Uvodničari/ke konferencije:
Saša Gajin, Centar za unapređenje pravnih studija
Vera Marković, Žene u crnom, Socijaldemokratska unija
Tanja Matić, Inicijativa mladih
Staša Zajović, Žene u crnom


Kolicija za sekularnu državu
Centar za mir i demokratiju
Centar za unapređenje pravnih studija
Helsinški odbor za ljudska prava
Inicijativa mladih za ljudska prava
Beogradski centar za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava
Queeria
List Republika
Socijaldemokratska unija
Urban In
Žene u crnom
Škart
Beograd, 03.12.2007.

Štampa   El. pošta