Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Pismo aktivistkinjama s Kosova nakon drugog susreta u Makedoniji, jeseni 2007

OGROMNA VOLJA DA RADIMO ZAJEDNO

Drage aktivistkinje s Kosova,

Još uvek prepričavamo utiske, lete nam slike pred očima, pitamo se, i razmišljamo šta ćemo sve raditi posle našeg drugog susreta u Strugi. Ako sumiramo - čini nam se da smo se pomakle do veće bliskosti i poverenja jedna ka drugoj. Nakon skoro 20 godina sprske politike isključivanja i mrvljenja svega albanskog, mi smo napravile jedan istorijski korak! Nismo samo nekoliko nas u susretu, dakle nije to izuzetak ili pojedinačan slučaj – nego smo koalicija!

Emotivne razmene od prošlog puta, otvaranje naših ličnih priča omogućilo nam je put - da poželimo da radimo zajedno, ne samo zato što nam to politički odgovara, nego i zato što i emotivno to želimo. Sa puno ideja i topline da napravimo drugačiju politiku svakodnevnice u kojoj umesto nacionalističkih kontaminacija stvaramo prostore pune razmena, u kojima hoćemo da čujemo jedna drugu, hoćemo da budemo različite zajedno u konkrentim akcijama, ne samo kao puki slogan, nego kao pomicanje političke svesti u Srbiji i na Kosovu. Sad nam je već jasno da smo sve više prevazišle mesta mi i vi... i da žudimo ka pronalaženju mesta političkog susretanja kako bi ih transformisale u akciju. S jedne strane imamo suprostavljene lične priče u sebi, a s duge držimo se za ruke zajedno i više se ne zna koja je koja na ulici, jer imamo politički zajednički cilj! To je naša koalicija!

Hvala vam na predivnim zagrljajima kad smo doputovale, na fantastičnoj organizaciji susreta i ah žurki!!

Vaše sestre po miru,
Aktivistkinje mreže Žena u crnom Srbije/aktivistkinje Ženske mirovne koalicije

Beograd, 10 septembar 2007.


Štampa   El. pošta