Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Program konferencije ŽENE, MIR, BEZBEDNOST

 

Konferencija povodom pete godišnjice Rezolucije Saveta bezbednosti OUN 1325.

31. oktobar 2005. Beograd, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21.

Umesto očekivanih promena, period nakon 5. oktobra 2000. godina obeležen je propuštanjem prilike da naša zemlja napravi diskontinuitet sa politikom režima S.Miloševića, da krene putem demokratizacije, pomirenja, uspostavljanja pravednog i trajnog mira kao i integracija u međunarodnu zajednicu. Propuštene su brojne prilike za aktivno uključivanje u međunarodnu zajednicu, što je moguće samo uz puno poštovanje međunarodnih standarda i konvencija. Jedna od tih konvencija je i Rezolucija Saveta bezbednosti OUN 1325 posvećena ženama, miru i bezbednosti.
Ni pet godina nakon usvajanja Rezolucije 1325. naša zemlja nije ratifikovala tu rezoluciju. Zbog toga smatramo nužnim da nastavimo aktivnosti usmerene kako na upoznavanje javnosti sa sadržajem Rezolucije 1325. tako i na zahtev nadležnim institucijama da ratifikuju i primenjuju pomenutu rezoluciju. Rezolucijom 1325. najviše telo OUN po prvi put zvanično potvrđuje značaj civilnog društva, posebno ženskih autonomnih grupa u izgradnji mira i uspostavljanju bezbednosti. Bez učešća žena na svim mestima odlučivanja, posebno tamo gde se odlučuje o pitanjima mira, prevenciji sukoba i građenju novih oblika bezbednosti, ne može se postići pravedan i trajan mir.

Polazimo od sledećeg:

Mir nije samo odsustvo rata – mir je odsustvo straha, mržnje, bede, nepravde;
Pozitivan mir podrazumeva odsustvo direktnog (fizičkog, itd.), ali i indirektnog ili strukturnog nasilja (siromaštva, eksploatacije, nepravde, tiranije, itd.)
Pozitivan mir moguć je samo na osnovu ravnoteže razvoja, socijalne pravde i ljudske bezbednosti.
Bezbednost nije samo odsustvo oružanog sukoba i otvorenog terora, nego ona podrazumeva i odsustvo straha, nasilja, represije, bede, bezbednost podrazumeva ulaganje u mir, zdravlje, obrazovanje, kulturu...
Ljudska bezbednost se zasniva na civilnim/građanskim vrednostima, uključujući puno poštovanje ljudskih prava, naročito ženskih ljudskih prava.

Imajući u vidu da živimo u zemlji u kojoj je ljudska bezbednost ozbiljno ugrožena, smatramo neophodnim da upozorimo na niz vidova ugrožavanja elementarne bezbednosti svih građanki i građana, a posebno aktivistkinja civilnog društva. Retrogradne snage, koristeći pasivnost (u nekim slučajevima čak i otvorenu kolaboraciju), državnih organa, sve otvorenije i agresivnije šire mržnju i proizvode atmosferu linča, čije su žrtve u prvom redu braniteljke ljudskih prava i zagovornice mira.
U skladu sa našom feminističko-antimilitarističkom politikom, i ovom konferencijom želimo da afirmišemo koncepte pozitivnog mira i ljudske bezbednosti, jačajući time vrednosti civilnog društva.
Na ovoj konferenciji učestvuju stručnjakinje, aktivistkinje civilnog društva iz cele Srbije, kao i političarke demokratske orijentacije.

Program:

31. oktobar 2005.

  • 11h – 12h: Predaja Nacrta rezolucije o ženama, miru i bezbednosti Narodnoj Skupštini Republike Srbije; istovremeno se na Andrićevom vencu odvija performans Žene, mir, bezbednost.
  • 12h-13.15h: Ručak
  • 13.15h - 14h: Promocija novih izdanja Žena u crnom o ženama, miru, bezbednosti

- Osnažene kroz pobunu, prevod dela autorke Jane Barry
- Žene, mir, bezbednost – zbornik tekstova
Koordiniraju: Tamara Belenzada i Boban Stojanović, Žene u crnom

  • 14h-16.30h: Panel: Bezbednost je odsustvo straha, nasilja, bede... od tradicionalnog preko humanog do feminističkog koncepta bezbednosti
Učestvuju:

Dragana Dulić, Fakultet za civilnu odbranu, Beograd
Dragana Petrović, Savet za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, Beograd
Gordana Čomić, Novi Sad, poslanica u Narodnoj Skupštini Srbije
Nađa Duhaček, Žene u crnom, Beograd
Vera Marković, Socijaldemokratska unija, Beograd
Vesna Pešić, Centar za antiratnu akciju
Vesna Rakić-Vodinelić, Fakultet za uporedno pravo, Beograd

  • 17h-19.30h: Panel: Napadi na braniteljke ljudskih prava, ženskih ljudskih prava, akivistkinje za mir...

Svedoče:

Barbara Davis, misije UN za ljudska prava u SR Jugoslaviji (februar 1998- februar 2001)
Biljana Kovačević-Vučo, Komitet pravnika za ljudska prava (Yucom), Beograd
Borka Pavićević, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd
Ivana Dulić-Marković, Beograd
Ljiljana Raičević, Sigurna ženska kuća, Podgorica
Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo, Beograd
Sonja Biserko, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd
Staša Zajović, Žene u crnom, Beograd
Suzana Antić-Ristić, Odbor za ljudska prava - kancelarija Chris, Vranje
Sabina Talović, Bona Fide, Pljevlja

Prijateljski, solidarni pozdravi,
Žene u crnom,
Beograd, 18.oktobar 2005.Kontakt telefoni: Ljiljana Radovanović: 011 2 623 225; 063 88 35 655,
Jovana Vuković: 063 85 24 007

Štampa   El. pošta