Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Aktivnosti organizacije vezane za bezbednost


Bezbednosne teme su bile zastupljene u više istraživanja koja su sprovele Žene u crnom. Ova organizacija je u oblasti istraživačke delatnosti sprovodila praktična istraživanja (analiza i preporuke za praktična, ”operativna” rešenja) i politička istraživanja (preporuke praktične politike-“policy papers”).

Reproduktivna prava i bezbednost: sastoji se u akcionom istraživanju/anketama o reproduktivnim pravima uopšte a posebno o abortusu.

Istraživanje "Žene, mir, bezbednost"- analiza iskustava na terenu u okviru edukativnih aktivnosti vezanih za bezbednost, 2005. godine.

Istraživanje 'Žene, bezbednost, reproduktivna prava i tranziciona pravda' – realizovano 2007. godine na ciljanom uzorku od 894 ispitanica iz svih delova Srbije i to politički aktivni deo ženske populacije u Srbiji građanske i demokratske orijentacije.

Nalazi i rezultati oba istraživanja objavljeni su u izdanju 'Od tradicionalnog do feminističkog koncepta bezbednosti – Rezolucija 1325' na srpskom jeziku oktobra 2007. a uskoro će istoimeno izdanje biti objavljeni i na engleskom jeziku.

Bezbednosne teme su deo obrazovnih aktivnosti koje ova organizacija izvodi (međunarodne i regionalne, konferencije, seminari, radionice, predavanja). Navešćemo samo neke od pomenutih edukativnih aktivnosti:

Sve za mir, zdravlje i znanje – ništa za naoružanje’, međunarodna konferencija koju Žene u crnom organizuju od 2002, 2004, 2005,2006. u Beogradu (2003.i 2007. godine u Nišu), svakog maja povodom dva važna međunarodna datume 24 maj- Međunarodni dan ženskih akcija za mir i razoružanje i 28. maja – Međunarodni dan akcija za žensko zdravlje i reproduktivna prava.

Žene, mir, bezbednost’ – četiri regionalna seminara održana tokom 2005. godine u Sandžaku, istočnoj, južnoj i centralnoj Srbiji.

Žene, mir, bezbednost’- regionalna konferencija održana u Beogradu 31. oktobra 2005. povodom pete godišnjice Rezolucije 1325.

Žene, bezbednost i aktivizam – reprsija nad braniteljkama ljudskih prava’ – regionalna konferencija održana maja 2007. u Totovom selu, Vojvodina.

Pored toga, Žene u crnom su održale desetine radionica u raznim delovima Srbije i to o povezanosti pitanja bezbednosti, reproduktivnih prava, tranzicione pravde, itd.

Žene u crnom su do sada izdavale sledeće vrste publikacija: knjige, modeli zakona, analize – naučne i praktične časopise i brošure.


Bezbednosne teme su deo publikacija koje ova organizacija izdaje i o sledeće:

Žene, mir, bezbednost: zbornik radova u izdanju Žena u crnom; zbornik je objavljen 2005. ima 185 stranica i u njemu su zastupljene najpoznatije ekspertkinje i aktivistinje za ovu temu; podeljen je na dva dela: 1. Od kritike tradicionalnog shvatanja bezbednosti do koncepta humane bezbednosti; 2. Feminističko-antimilitaristički koncept bezbednosti.

Osnažene kroz pobunu: prevod knjige autorke Jane Barry Rising up in Response (Urgent Action Fund), knjiga objavljena jula 2005. godine tiče se borbe za ženska prava u konfliktnim područjima; sadrži sedam poglavlja i ima 176 stranica.

Od tradicionalnog do feminističkog koncepta bezbednosti – Rezolucija 1325: izdat 2007. str. 96. Pored toga, Žene u crnom su izdale velikim broj lifleta i letaka o ovoj temi.

Žene za mir: zbornik koji Žene u crnom izdaju od 1993. a u izdanju od 2007. godine celo jedno poglavlje pod nazivom 'Žene, mir, bezbednost' (53 stranice) posvećena je ovoj problemativi. Zbornik je izdat na srskom i engleskom jeziku.

Bezbednosne teme su povremeno i deo aktivnosti javnog zastupanja koje ova organizacija izvodi. Od oblika aktivnosti u oblasti javnog zastupanja


Kampanje –Rezolucija 1325

Žene, mir, bezbednost: rezolucija Žena u crnom podneta povodom pete godišnjice (31. oktobar 2005) istoimene Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti OUN. Pored zahteva za implementacijom ove Rezolucije, grupa poslanica građanske orijentacije u Skupštini Srbije predala je našu rezoluciju. Ona sadrži osnovne zahteve iz Rezolucije 1325. ali smo u našu rezoluciju unele zahteve specifične za političku zajednicu u kojoj živimo. Integralni tekst Rezolucije 1325. 31. oktobra 2006., kao i 31.oktobra 2007. godine ponovo je podnet je zahtev Skupštini Srbije.

Reproduktivna prava i bezbednost: sastoji se u akcionom istraživanju/anketama o reproduktivnim pravima uopšte a posebno o abortusu: realizuje se od počev svakog maja od 2002. godine do 2007. godine sada u oko dvadesetak gradova u Srbiji. O ovom pitanju planirana je kontinuirana akcija tokom 2008. godine.

Platrofma o zaštiti braniteljki ljudskih prava u Srbiji: pokrenuta juna 2007. godine zajedno sa Komitetom pravnika za ljudska prava i Antitrafiking centrom iz Beograda a povodom sedme godišnjice Rezolucije 1325 predata je i Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Stop klerikalizaciji: kampanja pokrenuta oktobra 2007. za očuvanje sekularne države, a protiv rastuće klerikalizacije društva koja ugrožava ne samo osnovne demokratske tekovine već i bezbednost žena a posebno braniteljki ljudskih prava; odvijaće se u vidu javnih tribina, zakonodavnih inicijativa, uličnih akcija, edukativnih aktivnosti, itd.

Žene u crnom su sakupljale potpise za izmenu zakona, sprovodile kampanje za menjanje politike, objavljivale saopštenja i organizovale konferencije za medije, kao i veliki broj uličnih akcija, performansa i protesta.


Saradnja sa drugim organizacijama /institucijama

Žene u crnom članice su domaćih (Mreža žena u crnom Srbije, Mreža za prigovor savesti, Ženska mreža Kosova, G8 (Beogradski krug, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Građanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Komitet pravnika za ljudska prava (Yucom) i Žene u crnom ), Koalicija za laičku državu (Beogradski centar za ljudska prava, Centar za mir i rzvoj demokratije, Centar za unapređenje pravnih studija, Glas razlike i Žene u crnom i Mreža Žena u crnom), Feministička koalicija (Autonomni ženski centra, Incest trauma centar, Glas razlike, Rekonstrukcija ženski fond, Ženske studije i Žene u crnom), Ženska mirovna koalicija (Mreža Žena Kosova i Mreža Žena u crnom, Srbija), regionalnih (Ženski lobi za mir, bezbednost i pravdu u Jugoistočnoj Evropi) i međunarodnih mreža organizacija (Međunarodna mreža Žena u crnom, Međunarodna mreža ženske solidarnosti protiv rata, WRI (War Resisters International – Međunarodna internacionala protivnika/ca rata), WLUML (Women Living under Muslim Laws – Žene koje žive pod muslimanskim zakonima- mreža protiv fundamentalizama); WGNRR (Women’s Global Network for Reproductive Rights - Ženska globalna mreža za reproduktivna prava);IFOR/PBI (International Fellowship for Reconciliation / Peace Brigades International – Međunarodni biro za mir i pomirenje);NPF (Nonviolence Peace Forces – Nenasilne mirovne snage).


Publikacije:

Molimo Vas da dopunite i/ili ispravite bibliografske podatke publikacija kao i da ih razvrstate prema tipu izdanja (npr. knjiga, priručnik, brošura, bilten, časopis i tome sl.)

Alternativna istorija: do sada smo objavile preko 100 izdavačkih jedinica (zbornika, časopisa, monografija, prevoda).

Žene za mir – zbornici prezentuju svedočenja žena o ratu, ženski otpor ratu, pre svega na prostoru bivše Jugoslavije, kao i u celom svetu. Od 1993. do 2007. objavile smo jedanaest zbornika, između 120 i 450 stranica; svi zbornici su objavljeni na srpskom i engleskom jeziku, četiri na španskom i dva na italijanskom jeziku.

- „Sjećam se...”, 1995. i reprint 1996., 148 str., i na italijanskom, engleskom i španskom (svedočenja žena izbeglica)

- „Dezerteri rata u bivšoj Jugoslaviji”, zbornik, 1995, 50 str.; i na italijanskom, engleskom, španskom.

Časopisi Žene protiv rata: tri broja (1994. i 1995.) na srpskom, engleskom, italijanskom i španskom.

Monografija Nede Božinović, „Žensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku”, 1996. i reprint 2003., 276 str. (zajedno sa Feminističkom ‘94).

Fotomonografija „Žene u crnom”, 2002, 89 str.

Neda Božinović: Kontinuitet borbe za mir i ženska prava, 2006, 52 str.

Žene u crnom i ženske grupe na Kosovu, 2006, 182 str.

Uvek neposlušne, pregled aktivnosti Žena u crnom, 2006 i 2007. na engleskom i srpskom, 80 str.
Prevodi književnih dela (zajedno sa Feminističkom ‘94):

- Virdžinija Vulf, „Tri gvineje”, 2001.

- Odri Lord, ”Sestra autsajderka“, 2002.

- Jane Barry, “Osnažene kroz pobunu», prevod sa engleskog, 2005, 178 str

Edukativni materijal: radi se o zbornicima tekstova najpoznatijih autorki i autora sa svih kontinenata o pitanjima na kojima smo radile tokom naših edukativnih; predstavljaju neku vrstu priručnika za teme kojima se bavimo.

- „Ništa nije isto kao pre 11. septembra”, zbornik, 2001, 60 str.

- „Želimo da sanjamo - želimo da se igramo”, 2002, 98 str.; prevod priručnika za neseksističko i mirovno obrazovanje

- „Ženska mirovna politika”, zbornik, 2002., 90 str.

- „Jačamo civilno društvo - stvaramo mir”, zbornik, 2002, 106 str.

- „Globalizacija: problemi, dileme, odgovori”, zbornik, 2003, 180 str.

- „Žene, zdravlje, razoružanje”, zbornik, 2003, 162 str.

- “Drugačija moć je moguća”, zbornik, 2004, 78 str.

- “Žene - mir - bezbednost”, zbornik, 2005, 186 str.

- “Suočavanje sa prošlošću: feministički pristup”, zbornik, 232 str.

- “Gender - Nation - Identity”, zbornik, 2005, 222 str.

- “Drugi: od patrijarhalne konstrukcije do alternativne politike», zbornik, 2006, 208 str.

- “Preteći znaci fundamentalizma: feministički odgovori”, zbornik, 2006, 244 str.

- ‘Fundamentalizmi danas – feministički i demokraski odgovori’, zbornik eseja autorke Marieme Helie Lucas, 135 stranica, 2007. godine.

- «Mirovni aktivizam u religijama», zbornik, 2007, 66 str.

- «Trešnjevac: sećanje na antiratni otpor – pamćenje kao građanska odgovornost», 2007, 60 str, na srpskom i mađarskom.

- «Tranziciona pravda –feministički pristup», 2007, 100 str, na srpskom i engleskom

- “Od tradicionalnog do feminističkog koncepta bezbednosti – Rezolucija 1325” – str. 96; s2007.

Šta svaka građanka i građanin treba da znaju o Srpskoj pravoslavnoj crkvi” – u izdanju Koalicije za sekularnu državu (pokrenule je Žene u crnom zajedno sa drugim NVO), str. 40.

Sekularizam i žene: zbornik, str. 81, 2007. godine, itd.


Štampa   El. pošta