Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Sastanak Mreže Žena u crnom Srbije


Jastrebac, hotel Trajal
28, 29. i 30. januar 2011.

Petak, 28. januar

Dolazak u prepodnevnim satima i smeštaj

13h – 14.30h: Ručak

15h – 18h: Zajednička evaluacija rada Mreže Žena u crnom

Koordinira: Nježa Mrše

18h – 18.15h: Pauza za kafu

18.15h – 19.30h: U slici i reči – Razgovor o zajedničkim aktivnostima u prethodnom periodu

Koordiniraju: Ljiljana Radovanović i Nevena Kostić

20h – 21h: Večera

21h – 22h: Feministički čitalački kružok

Šta sam čitala? – prezentacija 5 do 10 minuta. Molimo aktivistkinje da se prijave i da nam prezentuju najzanimljivije od onoga što su pročitale (roman, zbirka poezije, politički eseji itd.)


Subota, 29. januar

9.30h – 11.30h: Predlozi za unapređenje rada Mreže Žena u crnom
Koordinira: Nježa Mrše

13.30h: Ručak

16.30h – 19.30h: Feministički-antimilitaristički-antifašistički internacionalizam
Drugačiji svet je moguć: o angažovanoj umetnosti – tamo i ovde
Koordinira: Snežana Tabački

16.30h – 17.30h: Jovana Dimitrijević: Život u radnoj kući (Work house)
Đorđe Balmazović

17.30h – 18.30h: Video prezentacija rada Milice Tomić „Jednoga dana“
Moderatorka: Staša Zajović

18.30h – 19.30h – Videoaktivizam:
Jelena Memet, prezentacija filma „Devojke su snažne“ – deset godina Udruženja žena Peščanik

(„Vraćamo vam tenk“, Antifašizam je naš izbor, 29. novembar, 10. decembar, Drugačiji muškarci, Par cipela – jedan život)
Koordinatorka: Nataša Lambić

20h – 21h: Večera

Žurka
Koordiniraju: Jovana Dimitrijević i Goran Lazin


Nedelja, 30. januar

9.30h – 12h: Dogovori o aktivnostima rada Mreže Žena u crnom u narednom periodu

12h – 12.30h: Evaluacija
Štampa   El. pošta