Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Feminizam napred, patrijarhat nazad

Povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena, Žene u crnom su organizovale uličnu akciju 8. marta 2020. godine, na Trgu Republike u Beogradu, pod imenom Feminizam napred, patrijarhat nazad.
Na protestu su bili istaknuti sledeći transparenti:

- Feminizam napred, patrijarhat nazad
- 8. mart – Međunarodni dan žena
- Ustajte, ugnjetene na svetu
- Rad, a ne glad, hrana, a ne oružje
- Ni sluškinje, ni ropkinje, već radnice i drugarice
- Za radna prava žena
- Moje telo, moja autonomija

U saradnji sa Hleb teatrom izvedena je scenska akcija Kriv si ti. Zagrebačke i beogradske feministkinje prepevale i prilagodile tekst čileanske pesme Nasilnik na tvom putu.

Kriv si ti!

Patrijarhat nam sudi
Zato što smo žene
Kaže: dobra budi
Il se boji mene

Svakog dana ugrožene
Samo zato što smo žene
Pretučene, izbodene
I za to još okrivljene

Nisam kriva nisam sama
Progovaram sad bez srama

Svakog dana ugrožene
Samo zato što smo žene
Silovane, ubijene
I za to još okrivljene

Nisam kriva nisam sama
Progovaram sad bez srama

Krivica je tvoja
Krivica je tvoja

Kriva država
Kriv sistem
Kriva crkva
Kriv predsednik

Nisam krivam nisam sama
Progovaram sad bez srama

Protestu je prisustvovalo oko stotinak aktivistkinja i aktivista.


8. mart 2020.8. mart 2020.8. mart 2020.