Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Stop ratu!

Povodom Međunarodnog dana ženskih akcija za mir i razoružanje, Žene u crnom organizuju antiratnu akciju, u crnini i ćutanju, 27. maja 2021. godine od 13:00 do 13:30 u Knez Mihailovoj ulici (kod Ruskog cara).

Kao deo globalnog antiratnog pokreta, izrazićemo nenasilni otpor kako protiv ratnog nasilja na Bliskom istoku, tako i ratovima na svim tačkama planete gde se vode oružani sukobi u kojima najviše strada civilno stanovništvo. Istovremeno izražavamo našu internacionalističku podršku i solidarnost sa svim feminističko-antimilitarističkim akcijama i svim ostalim nenasilnim inicijativama.

Stop ratu na Bliskom istoku!

Podržavamo nenasilne proteste arapskih i izraelskih feministkinja!

Solidarno sa nenasilnim pokretima protiv okupacije Palestine!

Sve za mir, zdravlje i znanje – ništa za naoružanje!

Žene u crnom, 26. maj 2021.