Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Pamtimo zločin u Sjeverinu!

Povodom godišnjice zločina u Sjeverinu, Žene u crnom su 22. oktobra 2021. godine organizovale protest u crnini i ćutanju, u Knez Mihailovoj ulici.

Na protestu su bili istaknuti sledeći transparenti:

  • 22.10.1992. pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici su iz autobusa na liniji Priboj – Rudooteli žitelje sela Sjeverin
  • Imena žrtava otmice u Sjeverinu
  • Zašto ćutite o otmici u Sjeverinu? Dokle?
  • Sjeverin (22.10.1992-22.10.2021.) Dosta ćutanja!
  • Pamtimo zločin u Sjeverinu
  • Solidarnost
  • Odgovornost

U protestu je učestvovalo 20 aktivistkinja i aktivista, kako Žena u crnom, tako i Inicijative mladih za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo.

Pamtimo zločin u Sjeverinu!Pamtimo zločin u Sjeverinu!Pamtimo zločin u Sjeverinu!