Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Stop fašizmu! Stop ratu u Ukrajini!

Povodom 9. maja – Dana pobede nad fašizmom, Žene u crnom su organizovale stajanje u crnini i ćutanju u Knez Mihailovoj ulici, u Beogradu, 9. maja 2022. godine.

Na protestu su bili istaknuti sledeći transparenti:

  • Stop fašizmu
  • Stop ratu u Ukrajini
  • No pasaran. Žene u crnom antifašistkinje
  • Žene u crnom protiv fašizma

U protestu je učestvovalo dvadesetak aktivistkinja i aktivista. Protest je prošao uz policijsko obezbeđenje.

Stop fašizmu!Stop fašizmu!Stop fašizmu!