Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Solidarnost sa ženama u SAD-a

Žene u crnom i Autonomni ženski centar su organizovali protest Stop zabrani abortusa u SAD-a, 05. jula 2022. godine, ispred Ruskog cara, u Knez Mihailovoj ulici.

Na protestu su bile istaknute sledeće parole, ispisane na srpskom i engleskom jeziku:

  • Moje telo - moja autonomija/My body – my autonomy
  • Abortus je ljudsko pravo/Abortion is human rights
  • Ilegalni abortus – legalna smrt žena/Ilegal abortion – the legal death of a woman
  • Solidarnost sa ženama u SAD/Solidarity with women in USA
  • Amerikanke, niste same/Women from USA, you are not alone
  • Abortirajmo Vrhovni sud/Abort Supreme Court
  • Nećemo nazad/We want back
  • Sve smo abortirale
  • Ja ću abortirati, nikog neću pitati
  • Dole crkva, dole Bog, dalje od tela mog

Na protestu je učestvovalo oko dvadesetak aktivistkinja i aktivista, kako Žena u crnom i Autonomnog ženskog centra, tako i Ženske solidarnosti i BeFema.
Protest je prošao uz policijsko obezbeđenje.

Solidarnost sa ženama u SAD-aSolidarnost sa ženama u SAD-aSolidarnost sa ženama u SAD-a