Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Apel o Kosovu

Čvrsto verujući da su:

 • građanske slobode i demokratija važnije od svih etničkih i državnih interesa;
 • ljudska prava (uključujući posebno i ženska ljudska prava), kvalitet života i ljudska bezbednost iznad državnog suvereniteta;
 • učešće u izgradnji pravednog i trajnog mira, kao i rad na pomirenju i uspostavljanju demokratskog poretka naše pravo i naša obaveza, pa da ćemo i dalje negovati solidarnost sa svima koji odbijaju lojalnost svojim patrijarhalnim nacionalističkim i militarističkim vođama

Imajući u vidu da je:

 • režim Slobodana Miloševića sprovodio na Kosovu aparthejd prema nesrpskom (naročito albanskom) stanovništvu i sistematski pretvarao pripadnike/ce tamošnje etničke većine u građane drugog reda;
 • uporno širio atmosferu podozrenja i mržnje i osećanje nadmoći srpskog etnosa;
 • počevši od 1998. organizovao i sprovodio masovne zločine nad kosovskim Albancima (što ne opravdava revanističke zločine počinjene nakon predaje Kosova međunarodnim mirovnim snagama);
 • vlast koja je u Srbiji nastupila nakon promena 5. oktobra 2000. propustila da se suoči s navedenim činjenicama, a time i sve prilike da uspostavi odnose poverenja s albanskom većinom na Kosovu;
 • aktuelni režim obnovio šovinističku i rasističku retoriku, čime su izgubljene i poslednje šanse za bilo kakav oblik državne zajednice koja bi u svoje granice uključivala i „Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju“;
 • realnost Kosova u potpunom raskoraku s proklamacijama o suverenitetu Srbije nad tom teritorijom, koja voljom apsolutne većine sebe smatra suverenom Republikom Kosovo, a čiju je nezavisnost priznala većina demokratskih država na svetu,

apelujemo na domaću i međunarodnu javnost da se suoči s realnošću i da izvrši pritisak na aktuelnu vlast u Srbiji kako bi ona odustala od samoubilačke politike koja ne vodi računa o tome da građani i građanke Kosova ne žele da se podvrgnu suverenitetu države u čije su ime proganjani i ubijani svi koji su hteli da odnose između Srba i Albanaca oblikuju na novim osnovima, bez diskriminacije i represije,

zahtevamo od vlasti u Srbiji da prestane da sprečava pristupanje Kosova međunarodnim organizacijama i institucijama. Time bi Srbija na jasan i nedvosmislen način, dala svoj doprinos dobrosusedskim odnosima i regionalnoj stabilnosti.

Ujedno apelujemo na međunarodne institucije i na civilno društvo na Kosovu da se odlučno suprotstave svim vidovima diskriminacije na osnovu etničke, verske, kulturne, političke, polne i svake druge pripadnosti.

Žene u crnom uz podršku:

 • Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd
 • Savez antifašista Srbije, Beograd
 • Građanski demokratski forum, Beograd
 • Građanska akcija, Pančevo
 • Centar za konceptualnu politiku, Novi Sad
 • Udruženje žena Peščanik, Kruševac
 • Udruženje Ženske studije i istraživanja, Novi Sad
 • Dah teatar, Beograd
 • Žene za mir, Leskovac
 • Nena – grupa za mir i prava žena, Leskovac
 • SOS telefn za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince
 • Autonomni ženski centar, Beograd
 • ...
 • Staša Zajović, aktivistkinja, Beograd
 • Sonja Biserko, aktivistkinja, Beograd
 • Aleksandar Kraus, aktivista, Beograd
 • Zoran Vuletić, političar, Beograd
 • Ljiljana Spasić, aktivistkinja, Pančevo
 • Zoran Gajić, aktivista, Novi Sad
 • Branka Ćurčić, aktivistkinja, Novi Sad
 • Snežana Jakovljević, aktivistkinja, Kruševac
 • Latinka Perović, istoričarka, Beograd
 • Dejan Atanacković, pisac, Firenca
 • Svetlana Slapšak, filološkinja, Ljubljana
 • Vesna Pešić, sociološkinja, Beograd
 • Tamara Spaić, novinarka, Beograd
 • Nikola Krstić, novinar, Beograd
 • Lina Vušković, biološkinja, Beograd
 • Darko Šper, novinar, Novi Sad
 • Svenka Savić, filološkinja, Novi Sad
 • Dijana Milošević, rediteljka, Beograd
 • Dragan Stojković, izdavač, Beograd
 • Rade Radovanović, novinar, Beograd
 • Ivan Janković, advokat, Beograd
 • Slavica Stojanović, prevoditeljka, Beograd
 • Zlatoje Martinov, novinar, Beograd
 • Jasmina Tešanović, spisateljica, Torino
 • Janja Beč, sociološkinja, Pančevo
 • Lepa Mlađenović, psihološkinja, Beograd
 • Maša Malešević, enološkinja, Beograd
 • Ildiko Erdei, etnološkinja, Pančevo
 • Daša Duhaček, filozofkinja, Beograd
 • Lidija Radulović, etnološkinja, Beograd
 • Slobodanka Macanović, aktivistkinja, Beograd
 • Snežana Čongradin, novinarka, Beograd
 • Sanja Pavlović, novinarka, Beograd
 • Nikola Džafo, umetnik, Novi Sad
 • Milojko Pantić, novinar, Beograd
 • Radoje Stefanović, advokat, Beograd
 • Ivan Srdanović, književnik, Beograd
 • Fahrudin Kladničanin, aktivista, Novi Pazar
 • Dragomir Olujić, politikolog, Beograd
 • Vesna Rakić Vodinelić, pravnica, Beograd
 • ...