Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Nijedan čovek više, nijedan dinar više za Putinovu vojsku!

Povodom 1. decembra – Međunarodnog dana zatočenika/ca savesti za mir, Žene u crnom su organizovale protest, 01. decembra 2022. godine od 13h do 13:30h u Knez Mihailovoj ulici ispred Ruskog cara.

Na protest su bili istaknuti sledeći transparenti:

  • Žene u crnom protiv militarizma
  • Podržavamo ruske dezertere/We support Russian’s war deserters
  • Support international prisoners for peace day i na ruskom
  • Međunarodni dan zatočenika/ca savesti za mir
  • Dajte politički azil dezerterima/We demand political asylum for deserters
  • Nijedan čovek više, nijedan dinar više za Putinovu vojsku i na ruskom

U protest je učestvovalo 15 aktivistkinja i aktivista.

Nijedan čovek više, nijedan dinar više za Putinovu vojsku!Nijedan čovek više, nijedan dinar više za Putinovu vojsku!Nijedan čovek više, nijedan dinar više za Putinovu vojsku!