Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Ženska mirovna agenda 2023.

Ženska mirovna agenda za 2023. godinu predstavlja antiratne aktivistkinje koje su svojim delovanjem ostavile neizbrisiv trag u borbi protiv rata, nacionalizma, militarizma. U skladu sa etičkim principom Žena u crnom Ne u naše ime one su pružale javni, jasni i glasni nenasilni otpor režimu u Srbiji koji je vršio agresije i vodio ratove u naše ime, a nakon ratova nastavile su da iskazuju otpor svima oni- ma koji poriču, umanjuju, relativizuju ili glorifikuju zločine počinjene u naše ime. Ženska mirovna agenda za 2023. odaje priznanje hrabrim antiratnim aktivistki- njama/braniteljkama ljudskih prava koje su svojom aktivističkom strašću, gra- đanskom hrabrošću, profesionalnim i umetničkim angažmanom dale ogroman doprinos suočavanju s prošlošću i kulturi ljudskih prava. Antiratne aktivistkinje predstavljene u ovoj agendi delovale su unutar Mreže Žena u crnom u Srbiji ili su blisko sarađivale sa ŽUC-om. I pored toga što su bile neprestano izložene pro- gonima, napadima, pretnjama, rizicima nisu odustale od borbe, nisu prestale da uznemiravaju vlast i javnost pitanjima o odgovornosti za zlodela u prošlosti i za to su često platile najvišu moguću cenu.

Preuzmite celu agendu ovde.