Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Stop silovanju u ratu!

Povodom 19. juna – Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, Žene u crnom, Autonomni ženski centar i Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji, organizovali su protest u crnini i ćutanju Pamtimo žene silovane u ratu – pamtimo žene Foče, 19. juna 2023. godine od 13h do 14h, na Trgu Republike u Beogradu.

Na protestu su bili istaknuti sledeći transparenti:

  • Pamtimo žene silovane u ratu
  • Silovanje u ratu je ratni zločin
  • Pamtimo žene Foče
  • juni – Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu
  • Država Srbija ne priznaje ratni zločin silovanja – Priznajte!

Na protest je učestvovalo dvadesetak aktivistkinja i aktivista.

Stop silovanju u ratu!Stop silovanju u ratu!Stop silovanju u ratu!