Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Stop ratu u Ukrajini!

Povodom 21. septembra, Svetskog dana mira, Žene u crnom su organizovale stajanje u crnini i ćutanju. Stajanje je organizovano u Knez Mihailovoj ulici u Beogradu, 20.09.2023. godine.

Na stajanju su bili istaknuti sledeći transparenti:

  • 21. septembar – Svetski dan mira
  • Stop ratu u Ukrajini (na srpskom, ruskom, ukrajinskom i engleskom jeziku)
  • dan rata u Ukrajini (na srpskom i ukrajinskom jeziku)

U stajanju je učestvovalo desetak aktivistkinja i aktivista.

Stop ratu u Ukrajini!Stop ratu u Ukrajini!Slučaj Foča