Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Stop ubijanju žena!

Povodom 6. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv femicida, Žene u crnom i Autonomni ženski centar uz podršku udruženja žena Anima iz Đulića i Dah teatra iz Beograda su organizovale protest u crnini i ćutanju. Protest je organizovan 06.12.2023. godine, na Trgu Republike u Beogradu.

Na protestu su bili istaknuti sledeći transparenti:

  • Stop ubijanju žena
  • decembar – Dan borbe protiv femicida
  • U Srbiji je u poslednjih 10 godina ubijeno najmanje 430 žena. U 2023. ubijeno je 28 žena.
  • Kaznimo neodgovorno postupanje institucija
  • Ja nisam sledeća
  • Muškarci ubijaju žene
  • I ćutanje muškaraca ubija

U protestu je učestvovalo četrdesetak aktivistkinja i aktivista. Protest je bio medijski propraćen, a prošao je uz policijsko obezbeđenje.

Stop ubijanju žena!Stop ubijanju žena!Stop ubijanju žena!