Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Naših 15 godina

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE


9. oktobar 1991. – 9. oktobar 2006.

Kratak pregled aktivnosti

Ulične akcije
Od 9. oktobra 1991. organizovale smo preko 1000 protesta, performansa, marševa, edukacija na ulici - najviše u Beograd u, ali i u 15 gradova širom Srbije, u Crnoj Gori (3) i Bosni i Hercegovini (3). One su bile usmerene protiv rata, ratnih zločina, nacionalizma, militarizma, a za mir, nenasilje, ženska ljudska prava, demilitarizaciju, razoružanje, pravednu globalizaciju, antifašizam, reproduktivna prava...

Mirovne mreže, kampanje, koalicije...
Međunarodna mreža Žena u crnom: od jula 1992. održale smo deset međunarodnih skupova Mreže u Srbiji (jedan u Crnoj Gori) u kojima je učestvovalo 1780 žena iz svih zemalja bivše Jugoslavije, trinaest zemalja Evrope, kao i iz Afrike, Azije, Latinske Amerike (iz ukupno deset zemalja), SAD i Kanade. Danas u svetu, u okviru Međunarodne mreže Žena u crnom deluje oko 250 grupa na svim kontinentima.
Članstvo u međunarodnim mrežama: WRI (War Resisters International – Međunarodna internacionala protivnika/ca rata), WLUML (Women Living under Muslim Laws – Žene koje žive pod muslimanskim zakonima- mreža protiv fundamentalizama); WGNRR (Women’s Global Network for Reproductive Rights - Ženska globalna mreža za reproduktivna prava); IFOR/PBI (International Fellowship for Reconciliation / Peace Brigades International – Međunarodni biro za mir i pomirenje); NPF (Nonviolence Peace Forces – Nenasilne mirovne snage), itd.
Mreža Žena u crnom u Srbiji: od početka deluje kao neformalna mreža u nekoliko gradova u Srbiji, a od 1998. stvorena je mreža s aktivističkom i decentralizovanom strukturom. Čine je pojedinke i aktivistkinje iz preko dvadeset gradova u Srbiji. Ima stalne zajedničke aktivnosti, koordinira rad, održava 3-4 sastanka godišnje.
Mreža za prigovor savesti u Srbiji: nastala 1991. kao podrška dezerterima i prigovaračima savesti. Od 1994. održano je šest skupova; objavljeno je deset brojeva časopisa Prigovor (posvećenog prigovoru savesti i antimilitarizmu); pokrenuto je mnoštvo kampanja za prigovor savesti i antimilitarizam. Tokom 2001. organizovana je akcija prikupljanja potpisa za pravo na prigovor savesti u trideset gradova u Srbiji. Tek je 2003. priznato pravo na civilnu službu; od tada Mreža deluje organizujući edukativne programe o militarizmu i alterntivama, demilitarizaciji, dekonstrukciji patrijarhata, itd.
Zajedno sa drugim mrežama i nevladinim organizacijama, Žene u crnom su tokom 2005. i 2006. pokrenule:
G8: Grupa NVO iz Beograda koja se zalaže za odgovornost za rat i ratne zločine, za kažnjivost zločina, primenu tranzicione pravde, itd.
Koaliciju za laičku državu: pokrenuta je zajedno sa još četiri NVO-a iz Beograda, uz podršku desetine NVO-a iz cele Srbije; koalicija je organizovana protiv Zakona o crkvama i verskim zajednicama, protiv klerikalizacije društva, a za očuvanje laičkog karaktera države (odvojenost crkve od države).
Žensku mirovnu koaliciju: čine je Ženska mreža Kosova i Mreža Žena u crnom Srbije. Zalaže se za učešće žena u mirovnim procesima i pregovorima, za primenu Rezolucije 1325/2000 SB UN, za pravedan i stabilan mir. Koalicija održava stalne kontakte i organizuje zajedničke aktivnosti.
Ženski lobi za mir, bezbednost i pravdu u Jugoistočnoj Evropi: čine ga aktivistkinje civilnog društva i demokratskih političkih partija iz regije Balkana. Zalaže se za unapređenje mira, bezbednosti i stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi.
Feminističku koaliciju: zajedno sa još četiri grupe iz Beograda dogovara aktivnosti, posebno izradu zajedničkih dokumenata za sesije CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women – Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama).
Kampanje: od početka organizujemo samostalno ili sa drugim grupama kampanje. Tokom 2005. i 2006. pokrenule smo šest kampanja i zakonodavnih inicijativa, i to za: ukidanje vojnog roka, protiv rastućeg antisemitizma u Srbiji; za kažnjivost ratnih zločina i saradnju sa Haškim tribunalom; za ukidanje Zakona o finansijskoj pomoći haškim optuženicima i njihovim porodicama; za implementaciju Rezolucije 1325/2000 SB UN; za usvajanje rezolucije ‘Žene, mir, bezbednost’; protiv Zakona o crkvama i verskim zajednicama.

Edukativne aktivnosti
Edukativni ciklusi/tematske celine: sedam ciklusa u trajanju od jedne do sedam godina o: ženskoj mirovnoj politici, feminizmu / antimilitarizmu; rodu / naciji / vojsci / domovini; identitetima / stereotipima / predrasudama; pacifizmu / nenasilju; ženskim ljudskim pravima, ženskom i mirovnom aktivizmu, moći sa ženskog stanovišta, suočavanju s prošlošću, rodu / miru / bezbednosti, fundamentalizmima, interetničkoj solidarnosti... U okviru ovih edukativnih ciklusa (seminara, treninga) održano je oko 500 radionica u kojima je učestvovalo oko 3000 žena.
Međunarodne i regionalne konferencije: pored skupova Međunarodne mreže Žena u crnom, održale smo i oko dvadesetak drugih u pet gradova u Srbiji. Na konferencijama smo se bavile sledećim pitanjima: mir, zdravlje, razoružanje, militarizam i alternative; suočavanje s prošlošću sa feminističkog stanovišta, globalizacija i alterglobalizacija; ženski i mirovni aktivizam; retrogradne tendencije i feministički odgovori; moć i alternative, itd.
Tribine, predavanja: preko sto tribina u Beogradu i ostalim gradovima u Srbiji i to najviše o ratu i ratnim zločinima; Haškom tribunalu, odgovornosti civilnog društva u suočavanju s prošlošću, feminizmu /antimilitarizmu; ženskom i mirovnom aktivizmu; retrogradnim konzervativnim tendencijama i alternativama, itd. Ove edukativne aktivnosti realizovale smo u preko pedeset gradova u Srbiji, te u osam gradova u Crnoj Gori.

Podrška žrtvama rata i represije
Od 1993. do 1997. radile smo sistematski i intenzivno u pet izbegličkih kampova u Srbiji sprovodeći humanitarne aktivnosti, kao i šest edukativnih projekata pomoći i samopomoći.
Praćenja suđenja žrtvama represije od 1991. do oktobra 2000: u Nišu, Beogradu, Leskovcu. Pratimo suđenja pred Specijalnim sudom (Veće za ratne zločine) tako da su tokom 2006. godine 74 aktivistkinje Mreže Žena u crnom iz 11 gradova Srbije pratile 27 nastavaka suđenja ‘Škorpionima’ (genocid u Srebrenici). Od 2. oktobra 2005 pratimo suđenje za ratni zločin u Suvoj reci – Kosovo.

Izdavačka aktivnost
Od 1993. do 2005. izdale smo deset zbornika Žene za mir, čiji broj stranica varira od 120 do 440. Svi zbornici su na srpskom i engleskom, četiri zbornika su i na španskom, a dva na italijanskom.
Od 1994. do 1995. izdale smo četiri broja časopisa Žene protiv rata, i to na srpskom, engleskom, italijanskom i španskom.
Monografija Nede Božinović „Žensko pitanje u Srbiji u XIX i XX veku“, 1996. i reprint 2003., 276 str. (izdato zajedno sa Feminističkom ‘94).
Fotomonografija „Žene u crnom“, 2002, 89 str..
Neda Božinović: Kontinuitet borbe za mir i ženska prava, 2006, 52 str.
Žene u crnom i ženske grupe na Kosovu, 200,188str
Women in Black and Women’s Groups from Kosovo 2006, 190 str.
Prevodi književnih dela
(zajedno sa Feministikom ‘94):
– Virdžinija Vulf , „Tri gvineje“, 2001.
– Odri Lord, „Sestra autsajderka“, 2002.
– Džejn Beri „ Osnažene kroz pobunu, prevod sa engleskog, 2005, 178 str
Edukativni material
– „Ništa nije isto kao pre 11. septembra“, zbornik, 2001, 60 str.;
– „Želimo da sanjamo - želimo da se igramo“, 2002, prevod, 98 str.
– „Ženska mirovna politika“, zbornik, 2002., 90 str.;
– „Jačamo civilno društvo - stvaramo mir“, zbornik, 2002, 106 str.;
– „Globalizacija: problemi, dileme, odgovori“, zbornik, 2003, 180 str.;
– „Žene, zdravlje, razoružanje“, zbornik, 2003, 162 str.
– „Drugačija moć je moguća“, zbornik 2004, 78 str.
– „Žene mir bezednost“, zbornik 2005, 186 str.
– „Suočavanje sa prošlošću - feministički pristup“, zbornik, 232 str.
– „Gender nation identity“, na engleskom jeziku, 2005, 222 str.
– „Drugi: od patrijarhalne konstrukcije do alternativne politike", 2006, 208 str.
– „Preteći znaci fundamentalizma: feministički odgovori“, 2006, 244 str.
Ženski mirovni kalendari i agende: sedam izdanja 1994 – 2006, od 122 do184 str.
Sveske:
– „Žene, mir, demokratija“
– „Suočavanje sa prošlošću feministički pristup“
– „Mir,ženska ljudska prava, solidarnost "
– „Ženska mirovna politika“
– „ Preteći znaci fundamentalizma“
– „Ženska mirovna koalicija“
Časopisi:
Žene protiv rata: 1994 i 1995 izadale smo četiri broja časopisa i to na srpskom, engleskom, italijanskom i španskom jeziku.
Prigovor: časopis za antimilitrizam i prigovor savesti od 1996. do 1999. objavljeno devet brojeva.

Estetika antiratnog otpora
Štampale smo desetine postera u više hiljada primeraka, desetine nalepnica u više hiljada primeraka, više od sto letaka u više hiljada primeraka, više hiljada mirovnih razglednica; više hiljada mirovnih i feminističkih majica. Aktivnosti Žena u crnom prezentovane su na izložbama fotografija u zemlji i u inostranstvu (u Nemačkoj, Italiji, Španiji, SAD-u, EXPO 2000, Hrvatskoj). Snimljeno je mnoštvo dokumentarnog materijala o aktivnostima Žena u crnom, od kojih izdvajamo filmove Žene u crnom (1997) i Uvek neposlušne (2006).

Nagrade i priznanja
– Milenijumska nagrada za mir, UNIFEM-a (OUN) 2001.
– Nominacija za Nobelovu nagradu tri puta (dva puta kao grupa 2001. i 2003. i pojedinačno Staša Zajović 2005.)
– „Konstantin Obradović“, nagrada za ljudska prava , 2005.
– Nominacija za nagradu Evropskog parlamenta „Saharov“, 2006.
– I još mnoga druga priznanja...

PROGRAM PROSLAVE