Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Simbolika - TELO"U stvarnosti u kojoj mediji manipulišu svime i prvenstveno siluju jezik, feministkinje sa raznih strana sveta umele su da prisvoje snagu simboličkog jezika, izražavajući pomoću gesta, slika, reči, ali pre svega govorom tela odbacivanje logike moći koja se tokom vekova patrijarhata smatrala jedinom mogućom… Biti žena na ulici znači biti pomalo Ciganka. Fascinira nas onaj nomadski identitet za koji Rozi Brajdoti smatra da jeste ženski identitet"

Žene u crnom - Verona


"Svojim telima, kao krikom i opomenom, iskazivale smo ogorčenje i odbojnost prema svima koji žele i vode rat"

Žene u crnom - Beograd


"Odbijanje rata Žene u crnom čine vidljivim, ne pristaju da pasivno posmatraju nasilje i da oplakuju...To je simbolički provokativni način na koji žene, izlažući sebe i vlastito tijelo, izražavaju krik protiv rata želeći da probude savjest"

Staša Zajović – Žene u crnom, Beograd


"U onome što rade muškarci ja ne učestvujem. Ali to ne posmatram pasivno, sa strane, već svojim 'telom koje vrišti' pokazujem gnušanje prema svima koji žele i vode rat"

Žene u crnom - Torino


"Počinjemo da se prepoznajemo i vrednujemo jedna drugu polazeći od osobenosti našeg roda: ukorenjenosti našeg bića u iskustvu života preko tela; sad možemo vrednovati subjektivnost našeg iskustva i posredovanje putem našeg tela. Odatle poštovanje i briga za druge. Ako je ukorenjenost u telo naše ograničenje, mi smo svesne te granice, ali ne u smislu nemoći, nego mudrosti, ne u smislu zatvorenosti i rigidnosti, nego kao otvorenosti za mrežu međuzavisnosti koje obeležavaju stvarnost budućnošću, promenama, suočavanjem sa novim mogućnostima"

Žene u crnom iz Italije