Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Više za zdravlje i znanje, manje za naoružanje

APEL

Povodom 24. maja – Međjunarodnog dana akcija za mir i razoružanje i 28. maja – Međunarodnog dana akcija za žensko zdravlje, mi, aktivistkinje iz autonomnih ženskih grupa organizujemo niz aktivnosti.

Ovom prilikom obelodanjujemo sledeće:

- U poslednjih više od deset godina ratova, sankcija, bede... žene su podnosile najveći teret, a autonomne ženske grupe su više bile prisiljene da se bave posledicama rata i stalnom brigom o drugima;

- Autonomne ženske grupe su u teškim uslovima represije prethodnog režima stvorile mreže uzajamne podrške i solidarnosti sa aktivistkinjama iz svih država prethodne Jugoslavije, kao i celog sveta;

- Autonomne ženske grupe su, kao važan faktor civilnog društva, dale ogroman doprinos smeni prethodnog režima.

Medjutim, smena režima od 5. oktobra 2000. godine nije donela očekivane promene: umesto ekonomskog oporavka, najveći deostanovnica/ka u ovoj zemlji sve je siromašnije; jačaju kleronacionalističke tendencije, u većini medija nastavlja se sa govorom mržnje, nije izvršena reforma pravosudnog sistema, još uvek nisu isporučeni Haškom tribunalu svi osumnjičeni za ratne zločine, itd.

Zato mi zahtevamo:

- Da se uvede civilna kontrola nad oružanim snagama, kao preduslov za demokratizaciju zemlje;

- Da sredstva koje država izdvaja za oružane snage budu preusmerena u zdravlje, obrazovanje, kulturu. To je novac svih građanki i građana koji imaju pravo da zahtevaju da budu uložena u poboljšanje standarda i zdravstvenih usluga;

- Da država, umesto administrativnih mera populacione politike, kao što je nedavno doneti Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji predstavlja atak na reproduktivna prava žena, stvara uslove u kojima će žene samostalno odlučivati o rađanju ili nerađanju;

- Da se izabrane poslanice/i i u Skupštini Srbije zalažu za reproduktivna prava žena, a ne da izglasavaju zakone koji svode ženu na mašinu za rađanje za potrebe države, nacije, crkve, partije;

- Da se uvede sekisualno obrazovanje jer je ono daleko potrebnije od veronauke kojom predstavnici crkve degradiraju žene, podstiču etničku netrpeljivost i mržnju prema drugima i različitima;

- Da se što pre donese Zakon o lustraciji kao i da se primenjuje Zakon protiv raspirivanja nacionalne mržnje i verske netolerancije t.j. da se sankcioniše govor mržnje;

- Da se što pre izruče Haškom tribunalu svi protiv kojih su podignute optužnice.

Beograd, 24. maja 2002. godine.
Žene u crnom

Ovoj akciji se priključuju aktivistkinje iz sledećih gradova:

- Žene dolaze, Čačak
- Bona Fide, Pljevlje
- SOS, Pljevlje
- Azrael, Kraljevo
- Iskra, Kraljevo
- Ženski centar Damad, Novi Pazar
- Ženski centar, Leskovac
- Žena, Niš

Ovoj akciji su se 25.05.2002. godine pridružile i učesnice konferencije:

- Odbor za pravo čoveka ( za žene ), Vranje
- Ženska multietnička grupa, Seleuš
- Udruženje građana » Destinikon«, Sjenica
- Forum žena, Prijepolje
- Odbor za ljudska prava, Majdanpek
- Ženski klub »Princeza Ksenija«, Cetinje
- Ženski centar, Užice
- Ženske studije i istraživanja, Novi Sad
- Eva, Novi Sad
- Ženska inicijativa, Priboj
- Centar za prava žena, Vršac
- Ženska banatska inicijativa , Pančevo
- ŽMIG, Pančevo
- Vera Vujošević » Republika«, Beograd
- »Žinec«, Kotor
- Forum žena , Kolašin
- SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Nikšić
- Jelka Imširović: BŽL, AŽIN,

- Vera Vujošević » Republika«, Beograd - »Žinec«, Kotor - Forum žena , Kolašin - SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja-Nikšić - Jelka Imširović: BŽL, AŽIN, Beograd
- Nada Kaćanski, SDP,
Beograd
- Mira Ivanković, SDP,
Beograd
- Impuls, Tutin

Akciji su se naknadno pridružili i:
- Centar za kreativnu afirmaciju mladih, Dimitrovgrad
- Kvart, Kraljevo
- ŽAR, Kikinda
- Ženski centar za demokratiju i ljudska prava, Subotica