Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Poziv

NIKO NAS NIJE PITAO!
ŽENE PROTIV RATA I NASILJA NAD ŽENAMA

Na međunarodni dan ženske solidarnosti, 8. marta, održaćemo u centru Beograda javnu antiratnu manifestaciju, kojom iskazujemo naše neslaganje sa režimom, kao i sa svim nacionalističkim mučkim politikama koje su na jugoslovenskom geografskom prostoru dovele do rata.

Iako još nismo neposredno iskusile ratna razaranja i silovanja kao naše sestre u mnogim delovima Hrvatske i širom BiH, svesne smo da možemo postati već sledeće žrtve.

Pozivamo sve žene sveta da solidarno pružimo otpor nasilničkim politikama muškaraca koji vode ratove ili ih ne sprečavaju.

Okupićemo se na Trgu republike u 14h, na mirnom javnora protestu sa transparentima i sloganima više ženskih grupa iz Beograda. Tačno u 15h pustićemo balone koji će poneti naše poruke pošto se glas žena ne čuje u medijima i pošto je naša zemlja pod embargom.

Na konferenciji za štampu u 16h, u prostorijama Centra za antiratnu akciju, Kralja Petra 46, predstavićemo Zbornik ŽENE ZA MIR u izdanju Žena u crnom, iz Beograda i Pančeva, štampanom na tri jezika, kao i Antiratni bilten SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja.

U 17h napravićemo veliku radionicu "IMA LI RATU KRAJA?!"; zapisaćemo sve sto žene osećaju i misle o mogućnostima završetka rata, o putevima uspostavljanja trajnog mira i nadama za budućnost.

Pozivamo vas da nam se pridružite vašim oblikom protesta i ojačate mrežu ženske solidarnosti!

KADA RAT VODE MUŠKARCI, NUŽNA JE ŽENSKA SOLIDARNOST!


BEOGRAD, 1. marta ‘93. - ŽENE U CRNOM
- SOS TELEFON
- Grupa za žene silovane u ratu
- ŽENSKI LOBI
- ŽENSKE STUDIJE
- BEOGRADSKI ŽENSKI LOBI
- SOS TELEFON ZA ŽENU I DECU ŽRTVE NASILJA