Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Nećemo nazad - branimo svoja pravaAkcija povodom 8. marta - Međunarodnog dana žena: za radna prava žena, za ženska ljudska prava, za žensku solidarnost...

Ko smo mi?
Aktivistkinje civilnog društva - autonomnih ženskih grupa, političarke demokratske orijentacije, odgovorne građanke koje se aktivno i istrajno zalažu za opšte dobro: mir, demokratiju, socijalnu pravdu, ženska ljudska prava, solidarnost...

Šta zahtevamo?
Poštovanje osnovnog ženskog ljudskog prava a to je:
pravo žene da samostalno donosi sve odluke o svom životu;
pravo na izbor: da li će imati decu ili ne, kada, kako, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, klasu, bračni status ili seksualni izbor;
pravo na kontrolu nad telom, reproduktivnom sposobnošću i seksualnošću, a to znači: sigurnu i neškodljivu kontracepciju, pouzdan i efikasan abortus; adekvatnu zdravstvenu zaštitu reproduktivnog zdravlja, jednakopravnost seksualnog izbora, itd.

Zašto ovo zahtevamo?
Zato što:
nećemo pasivno da posmatramo jačanje opasnih i nazadnih tendencija, propagandu o tzv. beloj kugi, rasističke predloge zakona o populacionoj kontroli, što sve ima za cilj okrivljavanje žena, razdvajanje žena na etničkoj osnovi, zloupotrebu žena u političke svrhe;
nećemo teokratsku državu u kojoj su verske zajednice, a pre svega, Srpska pravoslavna crkva politički arbitar - zahtevamo potpunu odvojenost crkve od države i sekularno društvo u kojem je religija privatna stvar;
ne pristajemo da nam oduzmu do sada stečena prava, a pre svega reproduktivna prava;
i, konačno, znamo da se niko sem nas samih neće izboriti za naša prava!

Kome se obraćamo?
Svim građankama i građanima, celokupnom civilnom društvu, medijima, demokratskim partijama, institucijama, pozivajući ih da zajedno ne dozvolimo povratak ove zemlje u srednji vek i potonuće u klerofašistički mrak!

Kako i gde organizujemo akciju?
Na ulicama i trgovima, u desetinama gradova širom Srbije: deljenjem letaka, nalepnica, organizovanjem konferencija za štampu, nastupima na medijima, razgovorima sa građanstvom...
I ovom akcijom pokazujemo snagu ženske solidarnosti, uzajamnu podršku i odlučnost civiinog društva u nenasilnom otporu kleronacionalističkom
nazadnjaštvu.

NEĆEMO NAZAD - BRANIMO SVOJA PRAVA

ABORTUS NIJE UBISTVO!
ABORTUS JE OSNOVNO ŽENSKO LJUDSKO PRAVO!
NEĆEMO DA RADAMO ZA DRŽAVU, ARMIJU, CRKVU, NACIJU!
NEĆEMO DA BUDEMO MAŠINE ZA RADANJE! MI RAĐAMO SAMO AKO HOĆEMO, KOLIKO HOĆEMO, S KIM HOĆEMO, I KADA HOĆEMO!
RASPOLAŽEMO SVOJIM TELOM, RASPOLAŽEMO SVOJIM NOVCEM!
DEMOKRATIJA U KUĆI - DEMOKRATIJA U ZEMLJI!
NEĆEMO NAZAD - BRANIMO SVOJA PRAVA !