Ženska mirovna grupa feminističko - antimilitarističke orijentacije

Uvek neposlušne, i dalje na Ulicama...

Žene u crnom – 30 godina otpora

9. oktobra 1991. godine prvi put smo izašle na ulice Beograda – tada smo započele nenasilni otpor ratu i politici srpskog režima. Do sada smo organizovale oko 2 500 akcija na ulici. I dalje smo na ulicama...
Žene u crnom/ŽUC su aktivistička grupa i mreža feminističko-antimilitarističke orijentacije, koju čine žene, ali i muškarci različite generacijske i etničke pripadnosti, obrazovnog nivoa, socijalnog statusa, životnih stilova i seksualnih izbora.

Pročitajte više...

Spol i rod: Transrodnost i interseksualnost

Radionica

Cilj radionice je prikazati kako su se spol i rod definisali, konstruirali, gradili i postajali institucionalne, sistemske, zakonske i društvene osnove diskriminacije i isključenosti. Propitivat ćemo poimanje binarnosti spolova/rodova. Govorit o povijesnom razvoju pokreta, izričito feminizma u kontekstu spola i roda, preprekama napredcima i primjerima. Razmatrati spolne/rodne identitete kroz perspektivu društvenog i individualnog. Baviti se konceptom ljudskih prava te pravom na identitet/e, kreiranja istog i slobodu izražavanja vlastitih identiteta. Biće interaktivno.

Radionicu će voditi: Jelena Poštić, Svetlana Đurković i Amir Hodžić